Cookies

Stora Enso sites uses cookies in order to provide you with the best user experience. You consent to the use of cookies by continuing the use of the site. You can change your browser settings at any time. For further information on cookies, please see our privacy and cookie policy.

     
Metsaomanike esimene valik

Stora Enso Mets on maailma ühe suurima puidutööstuskontserni Stora Enso puiduvarumisettevõte Eestis.

Metsaomanike esimene valik

Stora Enso Eesti on maailma ühe suurima puidutööstuskontserni Stora Enso puiduvarumisettevõte Eestis. Meie missioon on varuda okaspuupalki, paberipuud ja puiduhaket kontserni puidu- ja pabertööstusele. Stora Ensole kuulub Eestis kaks puidutööstust - Imavere ja Näpi. Nende aastane tootmisvajadus on 3/4  miljonit tm saepalki, mis moodustab ligikaudu kolmandiku Eestis varutavast okaspuupalgist. Meie puidutööstuste toodang saematerjali ja järelväärtustatud ehituspuidu näol  turustatakse Eestis, samas liigub suur osa toodangust ekspordina ka paljudesse riikidesse maailma eri paigus. Paberipuu ja hake varutakse kontserni paberitööstusele Soomes ja Rootsis.
Meie eesmärk on varuda puitu jätkusuutlikult ning luua seeläbi uusi väärtusi nii metsamaterjali tarbijatele kui praegustele ja tulevastele metsaomanikele. Oskusliku metsamajandamise tulemusena suudame metsa väärtust säilitada ja tõsta.
Stora Enso Eesti oma partneriks valinud metsaomanikud hindavad meie   loodussõbralikku metsatööde korraldamist, ausa äri põhimõtteid, meie töötajatelt saadud nõuandeid ja kasulikke kogemusi. Kaubategemise juurde kuulub tasuta konsultatsioon. Meie esindused asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Imaveres, Näpil, Kuressaares ja Põlvas. Meie esindused asuvad Tallinnas, Pärnus, Imveres, Näpil ja Kuressaares. Meie metsakontorite kontaktandmed leiate Stora Enso Eesti kontaktandmete juurest.
 
Millega tegeleme?
Ostame
metsamaterjali kogu sortimendi ulatuses: okaspuupalgist küttepuu ja energiapuiduni. kasvavat metsa - aitame metsaomanikul leida  metsamajanduskava koostaja;  metsaomaniku soovil võtame enda kanda taasmetsastamise kohustuse. Raielankide taasmetsastamisel lähtume metsakorralduskava soovitustest ning mõistlikest metsamajandamise tavadest.

 

Töötame üles ja transpordime
kasutame kaasaegset metsatehnikat ja raietehnoloogiat maksimeerime väärtuslikumate sortimentide väljatuleku kindlustame metsamaterjali transpordi.

 

Kindlustame
metsaomanikule ülevaate raieprotsessist läbipaistva ostuskeemi - enne tehingut viime omaniku kurssi kõigi asjakohaste seaduste, hindade ja asjaajamistega metsaomaniku soovist lähtuva keskkonnahoidu arvestava tehnoloogilise protsessi raielangil ja transpordil kooskõlastused kõigi erakorraliste tegevuste osas, mis ilmnevad töö käigus.

 

Pakume mitmeid lahendusi metsaomaniku abistamiseks
aitame leida metsakorralduskavade koostaja - omame pikaajalisi koostöökogemusi erinevate metsakorraldusfirmadega aitame metsaomanikku metsateatise koostamisel ja esitamisel konsulteerime metsaomanikuga meie poolt raiutud alade maapinna ettevalmistamise, taasmetsastamise, metsakultuuride ja noordendike hoolduse teemadel jagame teavet  metsamajanduslike toetuste taotlemise võimalustest huvi korral pakume võimalust liituda meie hallatava FSC®-C022029 SmartLogging metsaomanike grupiga.