Cookies

Stora Enso sites uses cookies in order to provide you with the best user experience. You consent to the use of cookies by continuing the use of the site. You can change your browser settings at any time. For further information on cookies, please see our privacy and cookie policy.

Ligniini on tulevaisuutta

Sellu- ja paperiteollisuudessa on keskitytty viime aikoina vahvasti hyödyntämään puuraaka- ainetta entistä tehokkaammin ja valmistamaan muita tuotteita kuin sellua. Yksi puubiomassasta kaupallisessa mittakaavassa valmistettavista uutuustuotteista on ligniini.

Ligniinin mahdollisuudet markkinoilla ovat monipuoliset. Jalostetulla ligniinillä voidaan korvata esimerkiksi vanerin ja viilun valmistuksessa hartseissa ja liimoissa käytettäviä fenoleja. Sunilan tehdas on maailman ensimmäinen integroitu ligniiniä erotteleva tehdas, joka valmistaa kuivaa kraftligniiniä poltettavaksi suoraan tehtaan meesauunissa fossiilisen polttoaineen sijasta.

 

Lisäksi Sunilan ligniiniä voidaan pakata myyntiin ulkopuolisille asiakkaille. Sellupohjaisessa biojalostamossa fossiiliset raaka-aineet voidaan korvata uusiutuvilla raaka-aineilla, jotka on valmistettu teollisissa prosesseissa energianlähteenään biomassa.

 

Kun puu hyödynnetään entistä tehokkaammin, ligniini parantaa myös raaka-ainetehokkuutta.Sunilan tehdas on tähän mennessä korvannut meesauunissa käytettävästä maakaasusta 70 % ligniinillä, mikä pienentää hiilidioksidipäästöjä  27 000 tonnilla vuosittain. Tavoitteena on kasvattaa osuutta, minkä pitäisi olla mahdollista tiettyjen muutostöiden jälkeen.

 

"Tämä teknologia oli meille täysin uutta, ja projektin aikana olemme ratkaisseet lukuisia prosessiin liittyviä haasteita", kertoo Sunilan tehtaan johtaja Olli-Pekka Reunanen. "Siitä huolimatta olemme saavuttaneet sujuvan tuotannon tason. Olemme panostaneet vahvasti turvallisuuteen. Projektin ja käynnistyksen aikana ei tapahtunut tapaturmia, ja olemme välttyneet vaaratilanteilta ligniinintuotannossamme sittemminkin. Tämä on erinomainen saavutus, johon ovat myötävaikuttaneet kattava koko projektin henkilökunnan koulutus, erittäin laaja riskikartoitus sekä laajennetut työlupakäytännöt sekä omille työntekijöille että urakoitsijoille."

 

Koska suurin osa Sunilan koneistosta sijaitsee sisätiloissa, kaasunottojärjestelmän huolellinen suunnittelu oli ratkaisevaa turvallisuuden kannalta. Kuivaamon ilma pidetään epäaktiivisena ja räjähtämättömänä käyttämällä meesauunin palokaasuja, jotka sisältävät vähän happea, sekä typpeä ilmauskaasuna. Projektin yhteydessä luodut turvajärjestelmät ovat osoittaneet toimivuutensa, eikä onnettomuuksia ole ollut. Tehdas toimii hyvällä tuotantoteholla.

 

Ligniini tuotetaan  vastuullisesti hankitusta puusta.  Stora Enson Sunilan tehdas on sekä FSC- että PEFC-sertifioitu.