Cookies

Stora Enso sites uses cookies in order to provide you with the best user experience. You consent to the use of cookies by continuing the use of the site. You can change your browser settings at any time. For further information on cookies, please see our privacy and cookie policy.

Modernia, urbaania ja vastuullista!

Stora Enso haluaa tehdä puurakentamisesta helppoa ja luotettavaa ja on luonut rakennusjärjestelmään liittyvät suunnitteluohjeet arkkitehdeille.

Miltä Pariisi näyttäisi, jos kaikki rakennukset olisivat puuta? Todennäköisesti yhtä kauniilta kuin nyt mutta paljon vastuullisemmalta. Pariisissa sijaitsevassa Ruotsin kauppakamarin toimipisteessä, joka sijaitsee yhdeksänkerroksisen rakennuksen ylimmässä kerroksessa, voi pohtia, olisiko rakennus voitu rakentaa puusta. Vastaus on kyllä. Stora Enso pystyisi siihen.


Stora Enso kokosi joukon arkkitehteja, suunnittelijoita ja rakentajia ja toi keväällä markkinoille Building Systems by Stora Enso -sarjan Pariisissa. Puuteollisuudessa on nyt siis ensimmäistä kertaa laadittu arkkitehdeille tarkoitetut suunnitteluohjeet, jotka liittyvät rakennusjärjestelmään. Järjestelmän on kehittänyt Stora Enso. Ohjeet auttavat suunnittelijaa ymmärtämään, miten puujärjestelmillä rakennetaan, ja löytämään ratkaisuja, joissa puurakenteita voi hyödyntää. Stora Enso haluaa tehdä puurakentamisesta helppoa ja luotettavaa.


"Betoni on vuosikymmenien ajan ollut tehokkain rakennusmateriaali. Meidän tavoitteemme on tuoda tilanteeseen muutos. Voimme vaikuttaa joihinkin koko maailmaa kohtaaviin haasteisiin rakentamalla enemmän puusta", toteaa Petri Perttula, Head of Stora Enso Building Solutions.


"Käymme läpi muutosta uusiutuvien materiaalien yhtiöksi, ja tavoitteemme on tarjota kilpailukykyisiä vaihtoehtoja uusiutumattomista materiaaleista valmistetuille tuotteille. Pariisissa esitimme muille toimijoille kutsun tulla mukaan muutosmatkallemme. Saman kutsun esitämme jatkossa muillakin markkinoilla."


Mathieu Roberts, Head of Business Development & System Sales, on samaa mieltä Petrin kanssa ja jatkaa: "Stora Enso on iso yritys, jolla on valtavasti osaamista puurakentamisen alalta. Nyt olemme luoneet meille karttuneesta osaamisesta jotakin aivan uutta. Emme kuitenkaan ole rakennusalan yritys emmekä huomisen taloja luovia arkkitehteja. Siksi tarvitsemme kumppaneita, jotka uskovat pystyvänsä muutokseen."


Mathieu on huomannut, että eurooppalaiset arkkitehdit ja rakennusalan yritykset ovat entistä kiinnostuneempia puun käyttämisestä rakennusmateriaalina. Hän uskoo, että Stora Enso voi johtaa kehitystä ja ottaa markkinajohtajan aseman.


"Meidän roolimme on tarjota osaamista, tietoa ja oppia, jota meille on kertynyt eri puolilta maailmaa, ja kehittää sen avulla vahvaa liiketoimintaa sekä paikallisia ratkaisuja", hän sanoo.


Ensimmäinen esimerkki on asuinkerrostalojärjestelmä. Se on määritetty oppaassa, jossa kuvaillaan yksityiskohtaisesti kaikki vaiheet suunnittelusta ylläpitoon. Järjestelmän avulla voidaan rakentaa jopa 12-kerroksisia asuinkerrostaloja. Opas sisältää myös eri maiden ja alueiden rakennusfysiikkatiedot, kuten lämpötilaa, akustiikkaa, termisiä oloja ja palonsuojausta koskevat määräykset.

 
Järjestelmä on kustannustehokas, joustava ja turvallinen, ja sen lanseeraus on Stora Enson useiden eri alojen asiantuntijoiden yhteisen ponnistuksen tulos.


Lanseerattava rakennusjärjestelmä on ensimmäinen laatuaan. Stora Enso tuo niitä markkinoille lisää, ja seuraava on vuorossa muutaman kuukauden kuluttua.