Cookies

Stora Enso sites uses cookies in order to provide you with the best user experience. You consent to the use of cookies by continuing the use of the site. You can change your browser settings at any time. For further information on cookies, please see our privacy and cookie policy.

Paperin seitsemän elämää

​Paperi on yksi kierrätyksen suurimmista menestystarinoista. Euroopassa yli 70 prosenttia paperista kierrätetään. Paperi on paitsi uusiutuva, myös kierrätysarvoltaan suuri tuote. Paperikuitua voi käyttää uudelleen jopa seitsemän kertaa.


Teksti: Julia Kristensen 


Euroopan paperi- ja sellujärjestö CEPI:n mukaan paperi on Euroopassa eniten kierrätetty tuote. Paperia kierrätetään eniten Euroopassa ja toiseksi eniten Pohjois-Amerikassa. Euroopassa kierrätetään kaksi tonnia paperia joka sekunti Euroopan kierrätyspaperineuvosto ERPC:n mukaan. Tähän on yksi selvä syy: kierrätys on järkevää sekä talouden että ympäristön näkökulmasta. Paperiteollisuudelle kierrätyspaperin käyttäminen raaka-aineena parantaa materiaalitehokkuutta ja edistää kestävään kehitykseen liittyvien tavoitteiden saavuttamista. Jopa 50 prosenttia eurooppalaisen paperiteollisuuden käyttämästä raakamateriaalista on keräyspaperia. Loppu on puuta, joka on uusiutuvaa ja tärkeää kuitujen kierron ylläpidon kannalta – ilman uusista kuiduista valmistettavaa paperia ei syntyisi myöskään kierrätyspaperia.


Euroopassa kierrätetään yli 70 % paperista


”Paperia voi tavallisesti kierrättää jopa seitsemän kertaa. Se soveltuu tuotteisiin, joiden elinkaari on lyhyt, esimerkiksi sanoma- ja aikakauslehtiin”, sanoo Chris De Hollander, Stora Enson belgialaisen Langerbruggen tehtaan johtaja.


Stora Enso on yksi keräyspaperin suurimmista käyttäjistä Euroopassa. Stora Enson tehtailla paperin ja kartongin tuotantoon käytetystä kuidusta 26 prosenttia on keräyspaperia. Kolmessa tehtaassa – Langerbruggen tehtaalla Belgiassa, Sachsenin tehtaalla Saksassa ja Dawangin tehtaalla Kiinassa – 100 prosenttia käytetystä kuidusta on keräyspaperia. Keräyspaperin osuus käytetyistä kuidusta Maxaun tehtaalla Saksassa on yli 75 prosenttia ja Hylten tehtaalla Ruotsissa 50 prosenttia.


Tehokas lajittelu ehkäisee epäpuhtauksia


Tasaisen raakamateriaalivirran takaaminen edellyttää paperin keräyksen ja lajittelun tehokasta järjestämistä. Kansallisten keräysohjelmien ja kuntien tarjoaman infrastruktuurin lisäksi kuluttajilla on keskeinen rooli esimerkiksi pakkausten ja lehtien lajittelijoina.


Keräyspaperin saapuessa tehtaalle se sisältää erilaisia paperi- ja kartonkilaatuja. Ensimmäisessä vaiheessa kartongit ja paperit lajitellaan automaattisesti.


”Suljettu kierto saavutetaan käyttämällä sisäistä paperivirtaa Langerbruggen tehtaalla raakamateriaalina paperikoneille sekä maksimoimalla kartongin arvo pakkausteollisuudessa”, De Hollander kertoo.


Paperisellua siistauksesta


Lajitellut paperit sekoitetaan veteen, jolloin syntyy paperimassaa. Sitten massa pestään, jotta kuidut puhdistuvat painomusteesta. Siistauksen lopputuotteena syntyy valkoista, kierrätettyä paperisellua. On tärkeää, että paperin valmistajat ottavat kierrätyksen huomioon jo paperin tuotannossa. Stora Enso kehittää jatkuvasti esimerkiksi tuotteidensa soveltuvuutta siistaukseen.


Paperin tuotannon aikana sellusta tehdään uutta kierrätyspaperia, joka rullataan jättimäiselle rullalle. Rullat katkaistaan sitten pienemmiksi mittojen mukaan ja kääritään, merkitään ja varastoidaan. Lopuksi rullat kuljetetaan varastosta valmiina asiakkaille. 


Langerbruggen tehdas tuottaa 400 000 tonnia kierrätettyä sanomalehtipaperia ja 155 000 tonnia päällystämätöntä kierrätettyä aikakauslehtipaperia vuodessa.  


recycling, closed loop, paper


1 Keräys

2 Lajittelu

3 Siistaus

4 Paperin valmistus

5 Paino

6 Myynti

7 Kuluttaja