Cookies

Stora Enso sites uses cookies in order to provide you with the best user experience. You consent to the use of cookies by continuing the use of the site. You can change your browser settings at any time. For further information on cookies, please see our privacy and cookie policy.

Innovaatiot luovat arvoa

Stora Enson innovaatiot eivät liity vain tuotteisiimme, vaan myös siihen, miten ne valmistamme.

Innovaatioiden tie

​Stora Enson muutoksessa uusiutuvien materiaalien yhtiöksi tärkeintä ovat vahva asiakaslähtöisyys ja innovatiivisuus, joiden avulla pystymme vastaamaan markkinatrendeihin ja asiakkaiden vaatimuksiin tarjoamalla uusia ja parempia ratkaisuja uusiutuvista materiaaleista.

Innovaatiokulttuurissa korostuvat asiakkaiden tarpeet sekä osaamisen, ideoiden ja parhaiden käytäntöjen jakaminen jäsennetysti liiketoiminnoissa ja markkinasegmenteissä.


Löydämme uusia mahdollisuuksia esimerkiksi puusta saatavien biomassajakeiden hyödyntämisestä, kuten selluloosasta, hemiselluloosasta (sokereista) ja ligniinistä. Voimme luoda niistä uusia sovelluksia erikoiskemikaalien, rakentamisen, pinnoitteiden, henkilökohtaisen hygienian ja elintarviketeollisuuden aloille.

 

Muovi- ja alumiinipakkauksille kehitettävät vaihtoehdot synnyttävät uusia innovaatioita kuluttajapakkausalalle. Innovaatiot jatkuvat myös paperi- ja kartonkituotteissa – niin kuluttaja- kuin teollisuustuotteissakin. Tuloksena on  tuotteita, joissa on aiempaa paremmat ominaisuudet sekä pienempi paino ja pienemmät kustannukset ja ympäristövaikutukset.

 

Vastuullinen elämäntapa tarjoaa lähes rajattomia kehitysmahdollisuuksia muun muassa uusiutuvien ja kierrätettävien pakkausten sekä puupohjaisen rakentamisen kehittämisessä todellisiksi vaihtoehdoiksi betonille, teräkselle ja muille uusiutumattomille materiaaleille.

 

Stora Enson innovaatiot eivät liity vain tuotteisiimme, vaan myös siihen, miten ne valmistamme. Etsimme jatkuvasti tapoja parantaa prosessejamme sekä säästää energiaa ja resursseja omassa toiminnassamme, asiakkaittemme toiminnassa ja koko arvoketjussa.

 

Oikeanpuoleisesta navista voit lukea lisää esimerkkejä siitä, miten Stora Enso vastaa markkinatrendeihin ja asiakkaiden toiveisiin sekä kehittää prosessejaan, tuotteitaan ja palveluitaan.