Cookies

Stora Enso sites uses cookies in order to provide you with the best user experience. You consent to the use of cookies by continuing the use of the site. You can change your browser settings at any time. For further information on cookies, please see our privacy and cookie policy.

Tietoa ja lukuja

​​​​Avainluvut
Vuoden 2016 liikevaihto oli 9,8 miljardia euroa.
Vuotuinen tuotantokapasiteettimme on 5,8 miljoonaa tonnia kemiallista sellua, 5,5 miljoonaa tonnia paperia, 4,6 miljoonaa tonnia kartonkia, 1,3 miljardia neliömetriä aaltopahvia ja 5,4 miljoonaa kuutiometriä sahatavaraa mukaan lukien 2,4 miljoonaa kuutiometriä lisäarvotuotteita.
Työntekijöitä on noin 25 000 yli 35 maassa.
Noteerattu Helsingin ja Tukholman NASDAQ OMX -pörsseissä.  
 
Maailmanlaajuisesti
Eurooppa

Stora Enson pääkonttori on Helsingissä. Yhtiöllä on pääkonttoritoimintoja myös Tukholmassa. Suurin osa Stora Enson myynnistä ja toiminnoista tapahtuu Euroopassa, jossa olemme johtava kartongin, sellun, paperin ja puutuotteiden tuottaja. Saksa ja Ruotsi ovat Stora Enson tuotteiden suurimmat markkinat Euroopassa. Stora Ensolla on kaksi innovaatiokeskusta. Suomen keskus keskittyy innovaatioihin pakkauksissa ja Ruotsissa sijaitseva keskus biomateriaaleihin. Hankimme suurimman osan pääraaka-aineestamme, puusta, Pohjois-Euroopasta yksityisiltä metsänomistajilta ja metsäosakkuusyrityksiltämme Bergvik Skogilta ja Tornatorilta. Edistämme metsäsertifiointeja ja kestävää metsänhoitoa.Edistämme aktiivisesti myös kierrätysohjelmia ja olemme niissä mukana, erityisesti Euroopan tiheästi asutuilla alueilla. Divisioonat Consumer Board, Packaging Solutions, Biomaterials, Wood Products ja Paper. Henkilöstömäärä: Suomi 6 700; Ruotsi 5 100; Puola 1 900; Saksa 1 500: Venäjä 1 100 ja muut Euroopan maat 3 700.

Brasilia

Latinalainen Amerikka on Stora Ensolle tärkeä alue kustannustehokkaan puuviljelmäperäisen sellun hankkimisessa. Omistamme Brasiliassa yhteisenä toimintona 50 % Veracel Celulosen sellutehtaasta Fibrian kanssa. Osuutemme eukalyptussellusta käytetään pääasiassa Euroopan paperi- ja kartonkitehtaillamme. Stora Enso omistaa myös entistä laidunmaata, josta noin puolelle on istutettu eukalyptuspuuta. Suojelemme puuviljelmiämme ympäröivien maa-alueiden monimuotoisuutta elvyttämällä atlanttista sademetsää. Biomaterials-divisioona. Henkilöstömäärä: 480.

Uruguay

Stora Enson 50 % omistama ja Araucon 50 % omistama yhteinen toiminto Montes del Platan sellutehdas aloitti toimintansa vuonna 2014. Stora Enson osuus myydään lähes kokonaan markkinaselluna pääasiassa Eurooppaan ja Aasiaan. Paikalliset maanviljelijät käyttävät puuviljelmiämme laidunmaana maanvuokrausjärjestelmien kautta. Biomaterials-divisioona. Henkilöstömäärä: 340.

Kiina

Stora Enson tuotteiden, erityisesti kuluttajapakkauskartongin ja pakkaustuotteiden, kysyntä kasvaa nopeasti Kiinassa. Uusi kuluttajapakkauskartonkitehdas aloitti vuonna 2016 toimintansa Beihaissa, Guangxin alueella, missä toimintoihimme kuuluu myös eukalyptusviljelmiä. Stora Ensolla on Kiinassa lisäksi kolme pakkausyksikköä ja yhteistoimintona toimiva paperitehdas. Divisioonat: Consumer Board, Packaging Solutions ja Paper. Henkilöstömäärä: 5 100.

Laos

Stora Ensolla on Laosissa koepuuviljelmä, jossa puuviljely yhdistyy elintarviketuotantoon. Vastuullisuustyöhömme kuuluu peltometsäviljelymalli, joka tarjoaa kyläläisille turvallista viljelysmaata. Biomaterials-divisioona. Henkilöstömäärä: 130.

Yhdysvallat

​Stora Ensolla on Virginian Danvillessä pilottitehdas, jossa kehitetään erotustekniikoita biomassan muuntamiseksi pitkälle jalostetuiksi sokereiksi ja ligniiniksi. Ksyloosin valmistus hemiselluloosasta alkaa vuonna 2017 Racelandin koe- ja markkinakehitystehtaalla Louisianassa. Uusien tekniikoiden avulla eri teollisuudenaloille voidaan kehittää kestäviä vaihtoehtoja uusiutumattomille ratkaisuille. Biomaterials-divisioona. Henkilöstömäärä: 90.