Cookies

Stora Enso sites uses cookies in order to provide you with the best user experience. You consent to the use of cookies by continuing the use of the site. You can change your browser settings at any time. For further information on cookies, please see our privacy and cookie policy.

Building Systems by Stora Enso markkinoille Euroopassa

​Stora Enso on muutoksessa lisäarvoa luovien puutuotteiden ja -ratkaisujen innovatiiviseksi toimittajaksi. Yksi askel ovat rakennusjärjestelmät, jotka perustuvat ristiinliimattuun puuhun (CLT) ja viilupuuhun (LVL).

building systems, clt, lvl

Puukerrostalojen rakentamiseen on nyt ensimmäistä kertaa olemassa kattavat suunnitteluohjeet ja järjestelmäkuvaukset. Building Systems by Stora Enso on lanseerattu vuoden 2016 aikana kuudessa tärkeässä maassa: Isossa-Britanniassa, Itävallassa, Saksassa, Ruotsissa, Suomessa ja Ranskassa.


Tähän mennessä olemme esitelleet kaksi järjestelmää: yhden asuinkerrostalojen rakentamiseen (valmiista massiivipuupaneeleista) ja toisen moduulitalojen rakentamiseen (valmiista moduuleista).


 ”Lanseerausten myötä Stora Enso ottaa tärkeitä askeleita puurakentamisen markkinoiden kasvattamiseksi Euroopassa ja puun suosion lisäämiseksi tulevaisuuden rakennusmateriaalina”, toteaa Mathieu Robert, Building Solutions -päämarkkinoiden johtaja.


Kuudessa maassa järjestettiin yhteensä yhdeksän lanseeraustapahtumaa, jotka houkuttelivat kaikkiaan yli 700 vierasta, muun muassa kiinteistökehittäjiä, arkkitehteja, kaupunkisuunnittelijoita, paikallisia viranomaisia, rakennusinsinöörejä ja rakennusyrityksiä. Kaikki ovat puutuotteiden kohdeyleisöä joko päätöksentekijöinä tai tärkeinä vaikuttajina.


”Meillä on nyt tilaisuus jakaa osaamista, jota meille on kertynyt puurakentamisesta. Emme kuitenkaan ole rakennusyritys tai tulevaisuuden taloja suunnittelevia arkkitehteja. Tarvitsemme näin ollen yhteistyökumppaneita, jotka jakavat visiomme siitä, että yhdessä voimme vaikuttaa. Lanseeraustapahtumat ovat erinomaisia tilaisuuksia kumppanisuhteiden kehittämiseen ja hyvien uutisten levittämiseen”, Robert sanoo.


Stora Enso jatkaa kahta ensimmäistä järjestelmää täydentäviä uusia lanseerauksia vuonna 2017.