Cookies

Stora Enso sites uses cookies in order to provide you with the best user experience. You consent to the use of cookies by continuing the use of the site. You can change your browser settings at any time. For further information on cookies, please see our privacy and cookie policy.

Organisaatiorakenne

​Stora Enso koostuu viidestä divisioonasta: Consumer Board, Packaging Solutions, Biomaterials, Wood Products ja Paper. Lisäksi konsernissa on materiaalihankinta- ja tukitoimintoja sekä muita toimintoja, kuten puunhankinta ja logistiikka.

Konsernin johtoryhmän puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja. Johtoryhmän jäsenet nimittää toimitusjohtaja ja nimitykset hyväksyy hallitus. Tällä hetkellä johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja, talousjohtaja, divisioonien johtajat, henkilöstöjohtaja, lakiasiainjohtaja, viestintäjohtaja, vastuullisuusjohtaja, hankintajohtaja.
 
Johtoryhmän organisaatiokaavio.