Cookies

Stora Enso sites uses cookies in order to provide you with the best user experience. You consent to the use of cookies by continuing the use of the site. You can change your browser settings at any time. For further information on cookies, please see our privacy and cookie policy.

Strategia

​Muutosmatkalla
Juuremme ovat metsässä. Metsä on kestävä ja uusiutuva, ja se tarjoaa merkittävää arvoa asiakkaillemme ja heidän loppuasiakkailleen.
 

Stora Enso on muutosmatkalla perinteisestä paperi- ja kartonkivalmistajasta uusiutuvien materiaalien kasvuyhtiöksi. Muutosstrategiamme ytimessä ovat vahva asiakaslähtöisyys ja innovatiivisuus, joiden avulla pystymme vastaamaan markkinatrendeihin ja asiakkaiden vaatimuksiin tarjoamalla uusia ja parempia uusiutuvia materiaaleja.
 
Keskitymme pakkausratkaisuihin, biomateriaaleihin ja puutuotteisiin. Paperiliiketoiminnassa etujamme ovat pitkät asiakassuhteet, investoinnit tutkimukseen ja kehitykseen, tuotantoprosessit ja raaka-aineosaaminen. Metsäalan osaamisemme luo vahvan pohjan kilpailukyvylle.

 

Strategiamme tärkeitä osa-alueita ovat kuitupohjaiset pakkausmateriaalit, puuviljelmistä saatava sellu, biomateriaali-innovaatiot ja kestävän rakentamisen ratkaisut.
 
Kuitupohjaisissa pakkausmateriaaleissa, laadukkaassa kartongissa ja kierrätettävissä tuotteissa on laajoja innovaatiomahdollisuuksia. Biomateriaaleihin perustuvilla uusilla ja ympäristöystävällisillä tuotteillamme ja ratkaisuillamme on myös hyvät mahdollisuudet korvata uusiutumattomia materiaaleja. Puuviljelmistä saatavan sellun avulla varmistamme edullisen kuidun saatavuuden tuotantoa varten. Laadukkaat puurakentamisen ratkaisut täyttävät väestönkasvun ja kaupungistumisen tarpeet ja tuottavat ympäristöhyötyjä.