​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Grundfakta

Change:

Change:

10,2 miljarder EUR

Vår omsättning 2014 uppgick till 10,2 miljarder EUR och den operativa rörelsevinsten till 810 MEUR.

27 000 anställda

Koncernen har cirka 27 000 anställda i över 35 länder runtom i världen.

7,1 miljoner ton

papper

3,8 miljoner ton

kartong och 1,3 miljarder kvadratmeter wellpappförpackningar

5,6 miljoner kubikmeter

sågade träprodukter, inklusive 2,8 miljoner kubikmeter vidareförädlade produkter

5,6 miljoner ton

kemisk massa