​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Grundfakta

Change:

Change:

10,5 miljarder EUR

Vår omsättning 2013 uppgick till 10,5 miljarder EUR och den operativa rörelsevinsten till 578 MEUR.

28 000 anställda

Koncernen har cirka 28 000 anställda i över 35 länder runtom i världen.

7,7 miljoner ton

papper

4,0 miljoner ton

kartong och 1,3 miljarder kvadratmeter wellpappförpackningar

5,6 miljoner kubikmeter

sågade träprodukter, inklusive 2,9 miljoner kubikmeter vidareförädlade produkter

5,4 miljoner ton

kemisk massa