​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Grundfakta

Change:

Change:

10,0 miljarder EUR

Vår omsättning 2015 uppgick till 10,0 miljarder EUR och den operativa rörelsevinsten till 915 MEUR.

26 000 anställda

Koncernen har cirka 26 000 anställda i över 35 länder runtom i världen.

6,4 miljoner ton

papper

4,1 miljoner ton

kartong och 1,3 miljarder kvadratmeter wellpappförpackningar

5,2 miljoner kubikmeter

sågade träprodukter, inklusive 2,5 miljoner kubikmeter vidareförädlade produkter

5,7 miljoner ton

kemisk massa