Cookies

Stora Enso sites uses cookies in order to provide you with the best user experience. You consent to the use of cookies by continuing the use of the site. You can change your browser settings at any time. For further information on cookies, please see our privacy and cookie policy.

En framtid för MFC

​I januari i år tillkännagav Stora Enso investeringar vid bruken för konsumentkartong i Imatra och Ingerois i Finland och Fors bruk i Sverige. Syftet med investeringarna är att fortsätta kommersialiseringen av mikrofibrillär cellulosa (MFC) samt att påskynda produktutvecklingen. 
MFC, Stora EnsoI början fokuserade Stora Enso på vätskekartongsegmentet och har som första företag framgångsrikt lanserat en kommersiellt gångbar förpackningskartong innehållande MFC. Den kommersiella aktiviteten startade 2015 vid Stora Ensos bruk i Imatra, som är världens största MFC-anläggning. Idag tillhandahåller man råmaterial till utvalda kommersiella produkter av konsumentkartong som ger en lättare förpackningslösning samtidigt som styvheten och den inre styrkan bibehålls.
I förpackningar ger MFC fördelar som minskad materialförbrukning, ökad styrka, lägre vikt och förnybara barriärmaterial. MFC är ett mycket starkt material tillverkat uteslutande av förnybara råvaror och är utformat för att vara ett bättre alternativ jämfört med existerande fossilbaserade material, exempelvis plast, i en rad olika produkter.
Det finns en stor efterfrågan på marknaden efter fossilfria material för förpackningsindustrin. Plastrester i världshaven, global uppvärmning och ett ökande sopberg är alla stora utmaningar som ökar kundernas och industrins behov av bättre lösningar. Dessutom har stora företag och varumärkesägare satt upp mål för att minska sin miljöpåverkan. Vi sitter alla i samma båt, förklarar Jukka Kankkunen, som arbetar med MFC-kommersialisering inom Consumer Board.
Stora Enso kommer även framöver att fortsätta fokusera på minskad materialförbrukning och fiberbaserade förpackningar som konsumerar mindre råvara. Parallellt med detta utforskar vi möjligheten att utveckla barriärskikt för fett, mineralolja och syre, samt biologiskt nedbrytbara skikt som ersättning för aluminium i kartongförpackningar. Här finns potential på marknader inom exempelvis snabbmat och för produkter med lång hållbarhet som sylt, juice, sportdrycker, godis och snacks.
Enligt en av våra kunder står aluminiumfolie för hela 50 % av koldioxidutsläppen i deras primära förpackningsmaterial. När man tänker på de miljontals produkter för mat och dryck som finns på marknaden inser man vilken skillnad det skulle göra att minska den mängd aluminium som används, avslutar Jukka.