Cookies

Stora Enso sites uses cookies in order to provide you with the best user experience. You consent to the use of cookies by continuing the use of the site. You can change your browser settings at any time. For further information on cookies, please see our privacy and cookie policy.

Fakta och siffror

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Nyckeltal
  • Vår omsättning 2017 uppgick till 10 miljarder EUR.
  • Vår årliga produktionskapacitet är 5,9 miljoner ton kemisk massa, 10,1 miljoner ton papper och kartong, 1,4 miljarder kvadratmeter wellpappförpackningar och 5,6 miljoner kubikmeter sågade träprodukter, inklusive 2,6 miljoner kubikmeter vidareförädlade produkter.
  • Omkring 26 000 medarbetare i över 30 länder.
  • Börsnoterat på NASDAQ OMX i Helsingfors och Stockholm.

 

Stora Enso runt i världen
Europa

Stora Ensos huvudkontor ligger I Helsingfors i Finland. Den största delen av koncernans försäljning och verksamhet sker i Europa, där vi är en ledande tillverkare av förpacknings- och kartonglösningar, massa, träprodukter och papper. Stora Enso har tre forskningscenter, ett i Karlastad, ett i Imatra (Finland) och ett i Mönchengladbach (Tyskland) samt två innovationscenter, ett i Stockholm och ett i Helsingfors. Från Nordeuropa får vi det mesta av vår viktigaste råvara - trä - via både privata skogsägare och de skogsägande intressebolagen Bergvik Skog och Tornator.

Divisioner Consumer Board, Packaging Solutions, Biomaterials, Wood Products och Paper.

 

Brasilien

Latinamerika är en hörnsten i Stora Ensos strategi för anskaffningen av lågkostnadsmassa från trädplantager. I Brasilien äger vi genom ett samägandeavtal med Fibria 50 % av massabruket Veracel Celulose. Vår andel av eukalyptusmassan används främst i våra pappers- och kartongfabriker. Veracel äger även mark, av vilken ungefär hälften är gammal betesmark somplanterats med eukalyptusträd. Den andra halvan har avsatts för att återställa den atlantiska regnskogen och bevara den biologiska mångfalden.

Division Biomaterials.

 

Uruguay

Massabruket Montes del Plata är ett samägt företag mellan Stora Enso och Arauco. Stora Ensos andel säljs uteslutande som marknadsmassa, främst i Europa och Asien. Montes del Platas trädplantager används även som betesmark av lokala jordbrukare genom arrendesystem.

Division Biomaterials.

Kina

Efterfragan på Stora Ensos produkter, särskilt konsumentkartong, ökar snabbt i Kina. Under 2017 fortsatte vi inkörningen av vårt nya konsumentkartongbruk i Beihai i Guangxiprovinsen, där verksamheten även omfattar eukalyptusplantager. Dessutom har Stora Enso tre förpackningsanläggningar i Kina och driver ett samägt pappersbruk.

Divisioner Consumer Board, Packaging Solutions och Paper.

Laos

Stora Enso har en försöksplantage i Laos där eukalyptusodling kombineras med livsmedelsproduktion. I hållbarhetsfragor arbetar vi bland annat med en modell för jord- och skogsbruk som gör att lokalbefolkningen pa ett säkert sätt kan odla mat pa plantagen.

Wood Supply.

USA

I Danville, Virginia, har Stora Enso en pilotanläggning för utveckling av tekniker för att omvandla biomassa till högraffinerat socker och lignin. De första kommersiella leveranserna från en testanläggning för xylos i Raceland i Louisiana i USA beräknas till 2018. Med hjälp av de nya teknikerna kommer man att kunna utveckla hållbara alternativ till fossilbaserade material för olika branscher.

Division Biomaterials.