Cookies

Stora Enso sites uses cookies in order to provide you with the best user experience. You consent to the use of cookies by continuing the use of the site. You can change your browser settings at any time. For further information on cookies, please see our privacy and cookie policy.

Fakta och siffror

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Nyckeltal
  • Vår omsättning 2016 uppgick till 9,8 miljarder EUR.
  • Vår årliga produktionskapacitet är 5,8 miljoner ton kemisk massa, 10,1 miljoner ton papper och kartong, 1,3 miljarder kvadratmeter wellpappförpackningar och 5,4 miljoner kubikmeter sågade träprodukter, inklusive 2,4​ miljoner kubikmeter vidareförädlade produkter.
  • Omkring 25 000 medarbetare i över 35 länder.
  • Börsnoterat på NASDAQ OMX i Helsingfors och Stockholm.

 

Stora Enso runt i världen
Europa

Stora Ensos huvudkontor ligger I Helsingfors i Finland. Koncernen har även huvudkontorsfunktioner i Stockholm. Merparten av koncernens försäljning och verksamhet sker i Europa, där vi är en ledande tillverkare av kartong, massa, papper och träprodukter. I Europa utgör Tyskland och Sverige de största marknaderna för koncernens produkter. Stora Enso driver ett innovationscenter för förpackningar i Finland och ett för biomassabaserade produkter I Sverige. Vi far var viktigaste ravara – trä – fran Nordeuropa via bade privata skogsägare och de skogsägande intressebolagen Bergvik Skog och Tornator. Vi verkar för ett hallbart skogsbruk och för att främja skogscertifiering. Vi stödjer och deltar även aktivt i arbetet med att förbättra atervinningen, särskilt I tätbefolkade delar av Europa. Divisioner Consumer Board, Packaging Solutions, Biomaterials, Wood Products och Paper. Antal anställda: Finland 6 700; Sverige 5 100; Polen 1 900;Tyskland 1 500; Ryssland 1 100; övriga Europa 3 700.

Brasilien

Latinamerika är viktigt för Stora Enso för anskaffningen av lagkostnadsmassa från trädplantager. I Brasilien äger vi genom ett samägandeavtal med Fibria 50 % av massabruket Veracel Celulose. Var andel av eukalyptusmassan används främst i vara europeiska pappers- och kartongfabriker. Vi äger även mark, av vilken ungefär hälften är gammal betesmark som planterats med eukalyptusträd. Den andra halvan har avsatts för att aterställa den atlantiska regnskogen och bevara den biologiska mangfalden. Division Biomaterials. Antal anställda: 480.

Uruguay

Massabruket Montes del Plata är ett företag som samägs av Stora Enso och Arauco på 50/50-basis och som har varit i drift sedan 2014. Stora Ensos andel säljs uteslutande som marknadsmassa, främst i Europa och Asien. Stora Ensos trädplantager används även som betesmark av lokala jordbrukare genom arrendesystem. Division Biomaterials. Antal anställda: 340.

Kina

Efterfragan pa Stora Ensos produkter, särskilt konsumentkartong och förpackningar, ökar snabbt i Kina. Under 2016 driftsattes vart nya konsumentkartongbruk i Beihai I Guangxiprovinsen, där verksamheten även omfattar eukalyptusplantager. Stora Enso driver även tre förpackningsanläggningar och ett samägt pappersbruk. Divisioner Consumer Board, Packaging Solutions och Paper. Antal anställda: 5 100.

Laos

Stora Enso har en försöksplantage i Laos där trädodling kombineras med livsmedelsproduktion. I hållbarhetsfragor arbetar vi bland annat med en modell för jord- och skogsbruk som gör att lokalbefolkningen pa ett säkert sätt kan odla mat pa plantagen. Division Biomaterials. Antal anställda: 130.

USA

I Danville, Virginia, har Stora Enso en pilotanläggning för utveckling av tekniker för att omvandla biomassa till högraffinerat socker och lignin. Framställning av xylos ur hemicellulosa kommer att inledas 2017 vid demonstrations- och marknadsutvecklingsanläggningen I Raceland i Louisiana. Med hjälp av de nya teknikerna kommer man att kunna utveckla hållbara alternativ till fossilbränslebaserade tekniker för olika branscher.Division Biomaterials. Antal anställda: 90.