Cookies

Stora Enso sites uses cookies in order to provide you with the best user experience. You consent to the use of cookies by continuing the use of the site. You can change your browser settings at any time. For further information on cookies, please see our privacy and cookie policy.

Vår historia

​Stora Enso grundades 1998 i och med en sammanslagning av det finska företaget Enso Oyj och det svenska företaget Stora Kopparbergs Bergslags Aktiebolag (STORA).

Stora Ensos ursprung kan spåras tillbaka till 1300-talet. Under åren har vi har haft många olika former och verksamheter, etableringar runt om i världen, sammanslagningar och förvärv, samtidigt som vi mött nya affärsutmaningar. Förändring är en stor del av vår historia och vår förmåga att anpassa oss har lagt grunden för vår inställning att aldrig ge upp.


Det första dokumenterade exemplet på Storas verksamhet dateras till 1288 med kopparbrytning i närheten av Falun. Den verksamheten blev så småningom Stora Kopparbergs Bergslag 1862 och omfattade brytning, järnframställning och skogsindustri. Även om det skulle dröja flera hundra år innan man började tillverka massa, kartong och papper har skogsindustrin alltid varit en central del inom företaget. Virke användes som bränsle och för att hetta upp kopparmalmen så att man kunde utvinna metallen. På 1970-talet sålde Stora sin gruv- och metallverksamhet för att helt fokusera på skogsbruk, massa och papper.


Enso-delen av företaget härstammar från 1872 när sågverket W. Gutzeit & Co grundades i finska Kotka av norrmannen Hans Gutzeit. Det var Finlands första ångdrivna sågverk. 1912 köpte Gutzeit Enso träsliperi AB. I slutet av 1990-talet, efter flera sammanslagningar och förvärv under årens lopp, var Enso-Gutzeit Finlands största skogsbruksföretag. Efter sammanslagningen med Veitsiluoto 1996 bytte företaget namn till Enso Oy.


Omvandlingen fortsätter än idag i och med Stora Ensos fokus på möjligheterna med förnybara material, fortfarande med skogen som grund.


Följ vår utveckling i detalj här (klicka för att förstora bilden).