Cookies

Stora Enso sites uses cookies in order to provide you with the best user experience. You consent to the use of cookies by continuing the use of the site. You can change your browser settings at any time. For further information on cookies, please see our privacy and cookie policy.

Värde genom innovation

För Stora Enso handlar innovation inte enbart om vad vi gör, utan hur vi gör det.

Innovation som vägen framåt

​I Stora Ensos omvandling till ett företag för förnybara material kommer ett starkt kundfokus och nya innovationsmetoder göra det möjligt för oss att svara på marknadstrender och kundernas krav med nya och bättre lösningar inom förnybara material.

En innovationskultur lägger stor vikt vid kundens behov och utbyte av kunskap, idéer och goda exempel på ett strukturerat som skär tvärs genom våra affärsverksamheter och marknadssegment.

Möjligheter finns exempelvis i utnyttjandet av ett träds olika delar, till exempel cellulosa, hemicellulosa (sockerarter) och lignin, för nya användningar i branscher som specialkemikalier, träbyggnad, ytbehandling, personlig vård och livsmedel.

Alternativ till plast- eller aluminiumförpackningar driver utvecklingen på flera sätt inom konsumentförpackningar. Dessutom fortsätter innovation inom pappers- och kartongprodukter – för konsumenter eller industriella tillämpningar – att förbättra prestandaegenskaper samt minska vikt, kostnader och miljöpåverkan.

Landskapet är vidöppet för nya lösningar för en hållbar livsstil – för att möta efterfrågan på förnybara eller återvinningsbara förpackningar samt inom träbyggnad som lämpliga alternativ till betong, stål.

För Stora Enso handlar innovation inte enbart om vad vi gör, utan hur vi gör det. Vi söker ständigt efter sätt att förbättra processer, spara energi och resurser i våra egna verksamheter, för våra kunder och genom hela värdekedjan.

I exemplen till höger kan du läsa mer om hur Stora Enso arbetar med marknadstrender och kunder, och hur vi omprövar våra processer, produkter och tjänster.