Cookies

Stora Enso sites uses cookies in order to provide you with the best user experience. You consent to the use of cookies by continuing the use of the site. You can change your browser settings at any time. For further information on cookies, please see our privacy and cookie policy.

Nu lanseras Building Systems från Stora Enso över hela Europa

​Stora Enso genomgår en omvandling till en innovativ leverantör av produkter och lösningar med större mervärde inom branschen för träprodukter. För att möjliggöra detta har Stora Enso lanserat Building Systems, som baseras på byggkomponenter som CLT och LVL.
Building systems, clt, lvlFör första gången finns en omfattande vägledning för byggsystem inom träindustrin som beskriver hur man bygger flervåningshus av trä. Building Systems från Stora Enso lanserades under 2016 i sex fokusländer, nämligen Sverige, Finland, Frankrike, Storbritannien, Tyskland och Österrike.

Fram till idag har två system lanserats, ett för bostadshus i flera våningar (baserat på prefabricerade massiva träpaneler) och ett för bostadshus av prefabricerade moduler (baserat på prefabricerade moduler).


– I och med de här satsningarna tar Stora Enso ett viktigt steg för att utöka marknaden för träkonstruktioner i Europa och för att marknadsföra trä som framtidens byggnadsmaterial, berättar Mathieu Robert, Director, Focus Markets inom Building Solutions.


Nio lanseringsevenemang anordnades i de sex länderna och lockade totalt över 700 deltagare, bland annat fastighetsutvecklare, arkitekter, stadsplanerare, lokala myndighetsrepresentanter, byggnadsingenjörer och byggföretag. Samtliga representerar Wood Products målgrupper, antingen som beslutsfattare eller som viktiga opinionsbildare.


– Vi är nu i ett läge där vi kan dela med oss av vår samlade kunskap inom träbyggnation. Men vi är inget byggföretag, och inte heller är det vi som skapar morgondagens byggnader. Alltså behöver vi samarbetspartners som också är övertygade om att de kan göra skillnad. Lanseringsevenemangen är en fantastisk plattform för att utveckla det här samarbetssystemet och sprida de goda nyheterna, förklarar Mathieu Robert.


Stora Enso kommer att fortsätta presentera nya system utöver de två första, och flera lanseringar är inplanerade under 2017.