Cookies

Stora Enso sites uses cookies in order to provide you with the best user experience. You consent to the use of cookies by continuing the use of the site. You can change your browser settings at any time. For further information on cookies, please see our privacy and cookie policy.

Ledning och organisation

​Stora Enso består av fem divisioner: Consumer Board, Packaging Solutions, Biomaterials, Wood Products och Paper. Inom koncernen finns också leverantörs- och supportfunktioner och andra verksamheter, till exempel virkesförsörjning och logistik.

Koncernledningen leds av VD. Ledningens medlemmar utses av VD och godkänns sedan av styrelsen. I nuläget består koncernledningen av VD, finanschef, divisionschefer samt cheferna för HR, Legal, Communications, Sustainability, Sourcing and Logistics.

 

Nedan finns en bild över koncernledningens struktur.