Cookies

Stora Enso sites uses cookies in order to provide you with the best user experience. You consent to the use of cookies by continuing the use of the site. You can change your browser settings at any time. For further information on cookies, please see our privacy and cookie policy.

Våra divisioner

​Stora Enso består av fem divisioner: Consumer Board, Packaging Solutions, Biomaterials, Wood Products och Paper. Våra kunder finns i förpackningsindustrin, bygg- och snickeriföretag, förlag, tryckerier och pappershandlare.
Division Consumer Board
Division Consumer Board utvecklar och levererar konsumentkartong för tryck- och förpackningslösningar. Det breda urvalet av kartong och barriärbeläggningar är idealiskt för förpackningskoncept och för att optimera förpackningar för vätskor, livsmedel, läkemedel och lyxprodukter. Vi levererar till varumärkesägare över hela världen och expanderar på tillväxtmarknader som Kina och Asien-Stillahavsregionen för att möta den ökade efterfrågan.
 
Division Packaging Solutions
Division Packaging Solutions utvecklar fiberbaserade förpackningslösningar och finns i alla steg i värdekedjan från massaproduktion, material- och förpackningstillverkning till återvinning. Vi erbjuder lösningar till ledande konverterare, varumärkesägare och detaljister och hjälper dem att optimera sina resultat, minska totalkostnaden och öka försäljningen.
 
 
Division Biomaterials
Division Biomaterials erbjuder olika massakvaliteter för att möta efterfrågan från tillverkare av papper, kartong, mjukpapper, textil och hygienprodukter. Vi utvecklar också nya sätt att maximera det värde som går att utvinna ur trä, samt även andra typer av lignocellulosisk biomassa. Sockerarter och lignin har potential för tillämpningar inom kemi- och byggbranschen, hygienartiklar och livsmedelsindustrin. Vi har en global närvaro med anläggningar i Brasilien, Finland, Laos, Sverige, Uruguay och USA.
 
Division Wood Products
Division Wood Products levererar mångsidiga träbaserade lösningar till bygg- och bostadsindustrin. Vårt produktutbud täcker alla områden inom stadsbyggnation, bland annat massiva träelement och husmoduler, träkomponenter och pellets. Vi erbjuder också ett urval av sågade trävaror. Våra kunder är huvudsakligen bygg- och snickeriföretag, grossister och detaljister. Wood Products verkar globalt och har över 20 produktionsenheter i Europa.
 
Division Paper
Division Paper tillhandahåller förstklassiga papperslösningar för tryckta medier och kontorsbruk. Det breda urvalet omfattar papper som tillverkats av återvunna och nya träfibrer. Kunderna är i första hand förläggare, detaljister, tryckerier, grossister, konverterare och leverantörer av kontorsvaror. Bruken ligger huvudsakligen i Europa, men även i Kina. Tre av bruken tillverkar papper av 100 procent återvunnen fiber.