Cookies

Stora Enso sites uses cookies in order to provide you with the best user experience. You consent to the use of cookies by continuing the use of the site. You can change your browser settings at any time. For further information on cookies, please see our privacy and cookie policy.

Skapa värde för människorna och vår planet

Syfte och värderingar

​Vårt syfte är: ”Skapa värde för människorna och planeten. Ersätt fossilbaserade material med förnybara lösningar.” Det är närvarande i allt vi gör; när vi tillverkar och säljer våra förnybara produkter, när vi köper virke från lokala skogsägare, när vi säljer el som genererats i våra anläggningar eller när vi hanterar logistik på global nivå.

Vi tar ansvar för våra handlingar och hur de kan påverka vår omgivning. Vi vågar ta initiativ och frågar oss själva om det finns något mer vi kan göra och vad vi kan förbättra.
 
Vi på Stora Enso arbetar för att förbättra samhället kring våra anläggningar, utveckla nya system för att minska användningen av begränsade resurser och ha goda relationer med intressenter som skogsägare, våra egna medarbetare, ideella organisationer, myndigheter och människorna som bor nära våra anläggningar.
 
Våra värderingar, ”Ta ledningen” och ”Gör det rätta”, är en naturlig del av vårt syfte. Att ”Ta ledningen” gäller inte bara den högsta ledningen eller divisionsledningen, utan om att föregå med gott exempel och vara ledande i alla aspekter inom vår verksamhet och vårt ansvar.