Cookies

Stora Enso sites uses cookies in order to provide you with the best user experience. You consent to the use of cookies by continuing the use of the site. You can change your browser settings at any time. For further information on cookies, please see our privacy and cookie policy.

Strategi

Omvandling av företaget
Vi har våra rötter i skogen. Skogen är en hållbar och förnybar resurs och mycket värdefull för våra kunder och deras slutkunder.
 

Stora Enso omvandlas just nu från en traditionell pappers- och kartongtillverkare till ett tillväxtföretag inom förnybara material. Ett starkt kundfokus och nya innovationsmetoder är avgörande i vår omvandlingsstrategi och gör att vi kan följa marknadens trender och möta kundernas behov med nya och bättre lösningar inom förnybara material.
 
Vårt fokus ligger på konsumentkartong, förpackningslösningar, biomaterial och träprodukter. Vår pappersverksamhet har gett oss långsiktiga kundrelationer, investeringar inom forskning och utveckling, produktionsprocesser och stort kunnande inom råmaterial. Med vår historia och våra kunskaper inom skogsbruk får vi en stark grund för att bygga framtidens konkurrenskraft.

 

Viktiga byggstenar i vår strategi är fiberbaserade förpackningar, plantagebaserad massa, innovationer inom biomaterial och hållbara bygglösningar.
 
Det finns stor innovationspotential inom fiberbaserade förpackningar med högkvalitativa kartongprodukter, återvinningsbara och miljövänliga produkter och lösningar inom biomaterial som ersätter icke förnybara material. Plantagebaserad massa ger oss tillverkningsmaterial till låg kostnad. Högkvalitativa bygglösningar av trä kan möta en växande befolkning och urbanisering samtidigt som de ger miljömässiga fördelar.