Cookies

Stora Enso sites uses cookies in order to provide you with the best user experience. You consent to the use of cookies by continuing the use of the site. You can change your browser settings at any time. For further information on cookies, please see our privacy and cookie policy.

Certifierade byggprojekt uppförs med Stora Ensos CLT-element CLT

 
Träets resa från skog till byggnad inkluderar många steg som alla bör kunna spåras i ett ansvarsfullt byggprojekt. PEFC-certifiering innebär spårbarhet för virkets ursprung, från hållbart brukad skog till produkt, och ger en verifierad försäkran om virkets rättsliga ursprung.

Det PEFC-certifierade byggprojektet i Seinäjoki bostadsmässa är byggt av Stora Ensos CLT-moduler. Modulerna är prefabricerade i Hartola bruk och redo för ihopmontering på byggarbetsplatsen. De prefabricerade elementen har fönster, dörrar och köksinredning. Uppförandet av byggnaden på platsen är både snabb och säker. Det huvudsakliga materialet för elementen är PEFC-certifierat massivt CLT-trä (korslimmat trä).

Stora Enso ansvarar för att CLT-modulerna kommer från ansvarsfullt anskaffat förnybart trä. ”Befolkningstillväxt och urbanisering samt ökande medvetenhet om miljö- och klimatfrågor ökar efterfrågan på hållbara och klimatvänliga träbaserade byggnader”, säger Petri Perttula, chef för Building Solutions på Stora Enso.

PEFC projektcertifiering bygger på spårbarhetsmetoder. En oberoende tredjepartscertifiering garanterar att projektet följer PEFC-kraven och ett PEFC-certifikat kan utfärdas för byggnaden.

Flerfamiljshuset Mäihä är uppfört i Seinäjoki, Pruukinranta. Bostadsmässan Seinäjoki äger rum 8/7-7/8, 2016.

Enrumslägenheter levereras till byggplatsen i ett stycke. Lägenheter med två eller tre rum är sammansatta av flera element.