Cookies

Stora Enso sites uses cookies in order to provide you with the best user experience. You consent to the use of cookies by continuing the use of the site. You can change your browser settings at any time. For further information on cookies, please see our privacy and cookie policy.

Stora Enso

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper. Vårt mål är att ersätta icke förnybara material genom att skapa och utveckla nya produkter och tjänster som bygger på trä och andra förnybara material.

Stora Enso i sammandrag

​​​​​Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper.
Vårt mål är att ersätta icke förnybara material genom att skapa och utveckla nya produkter och tjänster som bygger på trä och andra förnybara material. Vårt fokus ligger på fiberbaserade förpackningar, plantagebaserad massa, innovationer inom biomaterial och hållbara bygglösningar.
 
Företaget har cirka 25 000 medarbetare i över 35 länder och är börsnoterat i Helsingfors och Stockholm. Vår omsättning 2016 uppgick till 9,8 miljarder EUR och det operativa rörelseresultatet till 884 MEUR.
 
Vi använder och utvecklar vår kompetens inom förnybara material för att möta kundernas behov och många av dagens globala utmaningar i fråga om råvaror. Våra produkter är ett klimatvänligt alternativ till många produkter tillverkade av icke förnybara material och ger ett mindre kolavtryck. Att ta ansvar – att skapa värde för människorna och vår planet – ligger till grund för vårt sätt att tänka och vårt förhållningssätt i varje aspekt av vår verksamhet.