Cookies

Stora Enso sites uses cookies in order to provide you with the best user experience. You consent to the use of cookies by continuing the use of the site. You can change your browser settings at any time. For further information on cookies, please see our privacy and cookie policy.

E-fakturering i Sverige

Som många andra internationella företag, föredrar Stora Enso e-faktura som primär faktureringsmetod.
Vi uppmanar våra leverantörer att byta från pappersfakturor till elektroniska fakturor, eftersom det ger ett antal fördelar: 
En snabbare faktureringsprocess och säkrare leverans av fakturor 
Minskad miljöpåverkan
Minskad kostnad för kuvertering, porto och distribution 
För våra finska och svenska enheter rekommenderar vi e-fakturering (i XML format), eftersom det är den mest automatiserade och effektiva faktureringsmetoden. 
För andra länder rekommenderar vi PDF-faktura eller pappersfaktura, om det inte finns  möjlighet att skicka elektroniska fakturor i XML format.
Generell information
För att säkerställa en snabb och korrekt fakturahantering, ber vi er att vänligen notera de obligatoriska uppgifter som måste finnas tillgängliga på fakturan vilket framgår av följande dokument: Faktura som saknar referensdata
Här finns också ett exempel på en faktura som är ifylld på rätt sätt: Exempel invoice

E-fakturering (XML-data)
I Finland och Sverige rekommenderar vi alltså E-fakturor.
Vi samarbetar med CGI och accepterar Finvoice, TEAPSS och Svefaktura.
Information om våra operatörsnummer, enhetadresser och OVT / VAT-nummer finns här: OVT and VAT codes
Detaljerad information om Svefaktura hittar ni här: E-invoicing

PDF-fakturering
Om Ni inte har möjlighet att skicka elektroniska fakturor i XML format, kan Ni istället skicka fakturor per e-post med bifogad PDF-fil.
Detaljerade anvisningar för PDF-fakturor och vilken epostadress som ska användas hittas här: PDF-invoicing
För ytterligare information, vänligen kontakta oss via mail: as.helpdesk@storaenso.com.