Cookies

Stora Enso sites uses cookies in order to provide you with the best user experience. You consent to the use of cookies by continuing the use of the site. You can change your browser settings at any time. For further information on cookies, please see our privacy and cookie policy.

eFakturering i Sverige

​​​​Stora Enso har börjat att ta emot leverantörsfakturor elektonisk och vi uppmanar nu våra leverantörer att se över sina möjligheter till detta.

 

Fördelen med e-faktureringen syns även hos Er som leverantör, genom snabbare hantering och cirkulation av fakturor. 

Du kan hitta information om OVT/VAT här:Stora Enso units OVT and VAT codes

 

En e-faktura måste innehålla följande uppgifter:
Datum för utfärdandet Ett löpnummer som identifierar fakturan Försäljarens samt köparens moms-registreringsnummer Leverantörens samt köparen hela namn och adress Kvantitet och typ av levererade varor Leveransdatum Beskattningsunderlag för momsskattesats Momsskattesats Befrielse från moms Moms som skall betalas Köparens referensnummerSäljarens bankkontoSäljar kontakt

 

Vi tar emot e-fakturor i formatet Svefaktura (andra format kan diskuteras). Finska leverantörer som vill skicka e-faktura till svenska enheter kan gå via det finska nätverket. Istället för OVT-kod andvänds VAT-nummer, se bilagan Företag VAT-nr.