Cookies

Stora Enso sites uses cookies in order to provide you with the best user experience. You consent to the use of cookies by continuing the use of the site. You can change your browser settings at any time. For further information on cookies, please see our privacy and cookie policy.

Stora Enso Skog

Vi är en del av Stora Ensos globala virkesförsörjningsorganisation och förser, varje dag, året runt, Stora Ensos svenska sågverk, pappers- och massabruk med virke. Dessutom levererar vi biobränslen till Stora Ensos industrier och till externa kunder.

Stora Enso Skog

Stora Enso Skog är en del av Stora Ensos globala virkesförsörjningsorganisation. Varje dag, året runt, förser vi Stora Ensos svenska sågverk, pappers- och massabruk med virke - den råvara som är grunden då papper, kartong och träprodukter tillverkas. Dessutom levererar vi biobränslen till Stora Ensos industrier och till externa kunder.

 

Stora Ensos enheter i Sverige behöver årligen cirka 11 miljoner kubikmeter virke. Det motsvarar ungefär en halv miljon fullastade järnvägsvagnar. För att kunna leverera denna volym köper vi virke från många olika leverantörer, till exempel privata skogsägare, större markägare som Bergvik Skog AB eller andra skogsbolag.

 

Fler än 30 000 privata skogsägare har valt att leverera sitt virke till oss. Vår ambition är att i ett långsiktigt samarbete med dessa bedriva ett kvalitetsinriktat och miljövänligt skogsbruk, som ger hög avkastning på både kort och lång sikt.

 

Besök vår hemsida www.storaensoskog.se  Vi finns även på Facebook: www.facebook.com/storaensoskog

 

Stora Enso Bioenergi

Stora Enso Bioenergi köper, förädlar och säljer trädbränsle. Företaget omsätter årligen ca 1 miljard kronor vilket motsvarar cirka 5,5 TWh trädbränsle och har funnits i branschen sedan 1979. 1 TWh motsvarar ungefär den mängd energi som Sverige använder under ett dygn.

Kunder är främst energibolag och skogsindustrier men också industrier inom Stora Enso koncernen. Företaget är ett av Sveriges största trädbränsleföretag och verkar i södra och mellersta Sverige. För att få fram de leveransklara produkterna köps råvara samt entreprenör- och transporttjänster. Stora Enso Bioenergis produkter köps till stor del från moderbolaget Stora Enso Skog samt systerföretaget Sydved men också av minde privata skogsägare.

 

Stora Enso Bioenergi AB är ett helägt dotterbolag till Stora Enso Skog AB. Om du vilja köpa pellets, besök vår hemsida: http://www.storaensopellets.se/