Fakta

Stavby z masivního dřeva CLT

Dřevo je stavebním materiálem budoucnosti, jeho využití ve stavebnictví nabývá neustále na významu. Díky společenskému trendu zodpovědného zacházení s přírodními zdroji a díky rozvoji nových technologií se tento nejstarší stavební materiál v dějinách lidstva ocitá opět na výsluní. Dodavatelem našeho výchozího materiálu je les. Výstavbou dřevěných domů vzniká v našich městech a vesnicích „druhý les“, v němž je narozdíl od staveb z jiných stavebních materiálů vázáno značné množství atmosférického uhlíku. Tím přispíváme k ozdravení našeho životního prostředí a k ochraně klimatu. Ve firmě Stora Enso jsme se rozhodli pro trvale udržitelnou architekturu z masivního dřeva, která zachází šetrně s přírodními zdroji – jak u soukromých, tak i u veřejných projektů. Mezinárodní certifikát PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) zaručuje, že naše dřevo pochází z lesů, jejichž obhospodařování je spojeno s ekologickou i sociální zodpovědností.

Dřevostavby redukují emise CO₂

Stavět co nejšetrněji vzhledem k energii a ke zdrojům surovin je v zájmu nás všech. Dřeva je všude dost – je to přírodní a zdravý materiál, kterého nepřetržitě dorůstá. Za dvě minuty u nás doroste tolik dřeva, kolik je třeba na stavbu jednoho dřevěného domu. Při svém růstu absorbuje každý strom z atmosféry oxid uhličitý. Tento skleníkový plyn zůstane v budovách z masivního dřeva vázán na stovky let. Zároveň dorůstají nové stromy a váží pomocí fotosyntézy další oxid uhličitý. V 1 m³ dřeva je uložena přibližně tuna CO2. Využití dřeva při stavbě budov tedy aktivně přispívá k redukci skleníkového efektu. Životnost dřevostaveb činí několik set let. Když doslouží, nezbyde po nich nezpracovatelný stavební odpad, ale čisté dřevo, které lze dále zpracovávat, ať už jako hodnotný materiál, nebo jako zdroj energie.

Stavby z CLT jsou vysoce kvalitní a bezpečné

CLT je stavební výrobek z masivního dřeva, zhotovený z nejméně tří vrstev křížem lepených jednovrstvých lamelových desek. Panely skládající se z pěti vrstev a více mohou obsahovat střední (příčné) vrstvy, v nichž nejsou lamely bočně slepeny. V současné době se panely CLT vyrábějí v rozměrech do 3,45 × 16,00 m a dodávají se v různých tloušťkách v závislosti na statických požadavcích. Materiál je lepen ekologickým lepidlem. CLT je schválený a certifikovaný stavební materiál, jehož produkce podléhá přísným externím kontrolám. Díky tomu se stavby z panelů CLT vyznačují vysokou kvalitou a bezpečností. Pečlivé plánování výroby zajišťuje maximálně efektivní využití surovin potřebných k výrobě panelů CLT. Odborně projektovaná a realizovaná stavba z CLT, správně chráněná proti povětrnostním vlivům a vlhkosti, slouží stovky let.

Otázky a odpovědi

Výhody CLT