UAB Stora Enso Lietuva darbuotojų profesinių įgūdžių tobulinimas

How can we help you?

Do you want to know more about Stora Enso?

How can we help you?

Send us a message
Search for contacts here
Find a contact
Look for a job at Stora Enso.
Get a job

EU project logo

Projekto tikslas - sustiprinti įmonės darbuotojų profesinius gebėjimus. Projekto įgyvendinimo metu sustiprintos funkcinės darbuotojų žinios leis pagerinti įmonės teikiamų paslaugų kokybę, sudarys sąlygas darbuotojų ekspertinės kompetencijos augimui, tai sudarys sąlygas darbuotojams gauti aukštesnį atlygį, įmonei atsivers papildomos galimybės naujų produktų ir paslaugų plėtrai. Aukšta darbuotojų kompetencija sąlygos įmonės konkurencinį pranašumą, tai skatins sveiką konkurenciją įmonės atstovaujamame sektoriuje, bus sukurtos prielaidos naujoms įmonės partnerystėms ir bendradarbiavimui su kituose sektoriuose veikiančiomis įmonėmis. Aukštą pridėtinę vertę kuriantys darbuotojai prisidės prie įmonės apyvartos didėjimo, paslaugų plėtros. Tai turės teigiamos įtakos tiek įmonės atstovaujamo sektoriaus, tiek įmonės partnerių, tiek visos Lietuvos ekonomikos augimui. Projekto įgyvendinimo metu planuojama apmokyti ne mažiau kaip 180 įmonės darbuotojų.

Projekto vertė 208 257,06 EUR. Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų pagal priemonę „Mokymai užsienio investuotojų darbuotojams“.

Projekto Nr. 09.4.3-ESFA-T-846-01-0010

Projektas įgyvendinamas 2017/09/25– 2021/03/25


Quick links