Styrelse

Jorma Eloranta

Styrelseordförande i Stora Enso sedan april 2017, vice ordförande april 2016–april 2017. Oberoende av bolaget och de betydande aktieägarna. Född 1951. M.Sc. (Tech), D. Sc. (Tech) h.c. Ledamot i aktieägarnas nomineringsråd sedan april 2016. Ordförande i ersättningskommittén sedan april 2017 och ledamot sedan april 2016. Ledamot i finans- och revisionskommittén sedan april 2017. Ordförande i Stiftelsen Finlands Mässa. Styrelseledamot i Cargotec. Vice ordförande i Marinstiftelsens förvaltningsråd. Styrelseordförande och VD för Pienelo Oy. VD och koncernchef för Metso 2004–2011, VD och koncernchef för Kvaerner Masa-Yards 2001–2003 samt VD och koncernchef för Patria Industries Group 1997–2000. Vice VD vid Finvest Group och Jaakko Pöyry Group 1996 och VD för Finvest 1985–1995.

Hans Stråberg

Vice styrelseordförande i Stora Enso sedan april 2017 och styrelseledamot sedan april 2009. Oberoende av bolaget och de betydande aktieägarna.
Född 1957. M.Sc. (Eng.).  Ledamot i aktieägarnas nomineringsråd sedan april 2017. Ledamot i ersättningskommittén sedan mars 2010. Styrelseordförande i Atlas Copco AB, Roxtec AB, CTEK Holding AB, Nikkarit Holding AB och AB SKF. Styrelseledamot i Investor AB, N Holding AB, Mellby Gård AB and Hedson Technologies International AB. VD och koncernchef i AB Electrolux 2002–2010. Ett flertal ledningspositioner inom Electrolux i Sverige och USA 1983–2002.

Elisabeth Fleuriot

Styrelseledamot i Stora Enso sedan april 2013. Oberoende av bolaget och de betydande aktieägarna.
Född 1956. M.Sc. (Econ.). Ledamot i finans- och revisionskommittén sedan mars 2019. Styrelseledamot samt ordförande för kommittén för socialt ansvar i G4S sedan juli 2018. VD och koncernchef för Thai Union Europe Africa 2013–2017. Senior Vice President, Emerging Markets and Regional Vice President, Frankrike, Benelux-länderna, Ryssland och Turkiet, i Kellogg Company 2001–2013. General Manager, Europa, i Yoplait, Sodiaal Group 1998–2001. Ett flertal ledande befattningar inom Danone Group 1979–1997.

Hock Goh

Styrelseledamot i Stora Enso sedan april 2012. Oberoende av bolaget och de betydande aktieägarna.
Född 1955. B.Eng (Hons) in Mechanical Engineering. Ledamot i kommittén för hållbarhets- och etikfrågor sedan april 2017. Styrelseordförande i Advent Energy Limited. Styrelseledamot i AB SKF, Santos Australia och Vesuvius Plc. Operating Partner i Baird Capital Partners Asia 2005–2012. Ett flertal ledande befattningar i Schlumberger Limited, den ledande tjänsteleverantören för oljefält 1995–2005.

Mikko Helander

Styrelseledamot i Stora Enso sedan mars 2019. Oberoende av bolaget och de betydande aktieägarna.
Född 1960. DI. Styrelseordförande i Ilmarinen och Arbetsgivarförbundet. Vice ordförande i Finlands Näringsliv. Styrelseledamot i Central Handelskammaren och stiftelsen Rajamme Vartijain Säätiö. Medlem av Delegationen för Finskt Näringsliv (Elinkeinoelämän Valtuuskunta EVA). Medlem av förvaltningsrådet för Andelslaget Finlands Mässa.Verkställande direktör för Kesko Oyj sedan 2015. Verkställande direktör för Metsä Board Oyj (2006–2014) och Metsä Tissue Oyj (2003–2006). Ett flertal ledande befattningar inom Valmet Oyj (1984–1990, 1993–2003). Verkställande direktör för Kasten Hövik Oy (1990–1993).

Christiane Kuehne

Styrelseledamot i Stora Enso sedan april 2017. Oberoende av bolaget och de betydande aktieägarna.
Född 1955. LL.M., B.B.A. Ordförande i kommittén för hållbarhets- och etikfrågor sedan mars 2019. Styrelseledamot i James Finlays Ltd, Wetter Foundation, Whitestone Foundation och Foundation Pierre du Bois. Operativa befattningar inom Nestlé Group 1977–2015. Hennes senaste operativa befattning i Nestlé var Head of Strategic Business Unit Food med strategiskt ansvar för Nestlés livsmedelsverksamhet på global nivå.

Antti Mäkinen 

Styrelseledamot i Stora Enso sedan mars 2018. Oberoende i förhållande till bolaget men inte till betydande aktieägare på grund av sin befattning som VD i Solidium Oy.
Född 1961. LL.M. Ledamot i ersättningskommittén sedan mars 2019. VD i Solidium Oy sedan 2017. Styrelseledamot i Rake Oy, Metso Oyj och Sampo Oyj. Ordförande eller ledamot av aktieägarnas nomineringsråd i flera börsnoterade bolag. Flera ledande befattningar inom Nordeas investeringsbankverksamhet, speciellt som ansvarig för Corporate Finance i Finland, chef för Strategic Coverage-enheten samt co-head för Corporate & Investment Banking 2010–2017. VD för eQ Corporation och dess största dotterbolag eQ Bank Abp 2005–2009.

Richard Nilsson

Styrelseledamot i Stora Enso sedan april 2014. Oberoende i förhållande till bolaget men inte till betydande aktieägare på grund av sin anställning vid FAM AB.
Född 1970. B.Sc. (Business Administration and Economics). Ordförande i finans- och revisionskommittén sedan april 2016 och ledamot sedan april 2015. Styrelseledamot i IPCO AB och koncernbolag. Investeringschef på FAM AB sedan 2008. Massa-och pappersanalytiker på SEB Enskilda 2000–2008, Alfred Berg 1995–2000 och Handelsbanken 1994–1995.

Göran Sandberg

Styrelseledamot i Stora Enso sedan april 2017. Oberoende i förhållande till bolaget men inte till betydande aktieägare på grund av sin befattning som verkställande styrelseledamot hos majoritetsägarna till FAM AB, som är en betydande aktieägare i bolaget.
Född 1955. Ph.D. Ledamot i kommittén för hållbarhets- och etikfrågor sedan april 2017. Styrelseledamot i Marcus Wallenbergs stiftelse för främjande av Skogsindustriell Vetenskaplig Forskning samt i Wallenberg Foundations AB. Professor i växtbiologi vid Svenska lantbruksuniversitetet och professor vid Umeå universitet. Verkställande styrelseledamot på Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse samt Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse. Ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien, Kungl. Skogs-och Lantbruksakademien samt Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien. Hans tidigare positioner innefattar tjänsten som rektor för Umeå Universitet 2005–2010, och ordförande för Umeå Plant Science Center 1996–2004, ordförande för SciLifeLab i Sverige 2013–2016, styrelseledamot för Human Protein Atlas-projektet och för Wallenberg Wood Science Center.