Insiderförvaltning

ContactClose
Sweden
×
Contact form
Select a topic
Sales: Select a product group
Select your country

Stora Enso processes personal information responsibly. For more information, please review our Privacy Notice. Privacy notice page link

Stora Enso's Insiderregler

Företaget följer till fullo EU:s och Finlands insiderbestämmelser samt Nasdaq Helsinki Oy:s insiderregler. Bolagets interna insiderregler publiceras och distribueras inom hela koncernen. Bolaget förväntar sig att alla anställda ska uppträda på det sätt som förväntas av en insider.

All opublicerad information som gäller bolagets nuvarande och framtida affärsverksamhet ska hållas strikt konfidentiell.

Personer i ledande ställning (PDMR) inom Stora Enso är styrelseledamöterna, koncernchefen och finanschefen samt medlemmarna i koncernledningen. Personer i ledande ställning och deras närstående är skyldiga att rapportera alla transaktioner med bolagets finansiella instrument till bolaget och till Finansinspektionen i Finland.

PDMR-ägande

Updated 6.8.2018Direct ownershipIndirect ownership
A ShareR ShareA ShareR Share
Board of Directors
Jorma ElorantaChairman of the Board1 15017 381
Hans StråbergVice Chairman of the Board37 490
Anne BrunilaMember of the Board20 121
Elisabeth FleuriotMember of the Board21 151
Hock GohMember of the Board25 904
Christiane KuehneMember of the Board5 712
Antti MäkinenMember of the Board2 137
Richard NilssonMember of the Board18 254
Göran SandbergMember of the Board4 212
Group Leadership Team
Karl-Henrik SundströmCEO of Stora Enso101 80541 700
Seppo ParviCFO of Stora Enso25 585
Malin BendzEVP, HR17 422
Annica BreskyEVP, Division Consumer Board0
Johanna HagelbergEVP, Sourcing and Logistics11 258
Kati ter HorstEVP, Division Paper30 318
Ulrika LiljaEVP, Communications21 534
Per LyrvallEVP, Legal, General Counsel, Country Manager Sweden51 9881 257
Markus MannströmEVP, Division Biomaterials32 350
Noel MorrinEVP, Sustainability26 588
Gilles van NieuwenhuyzenEVP, Division Packaging Solutions11 308
Jari SuominenEVP, Division Wood Products31 553

Förteckning över personer som deltar i behandlingen av finansiell information

Bolaget upprätthåller även en förteckning över de personer som deltar i upprättandet av delårsrapporter och bokslutskommunikéer, som godkänns av chefsjuristen. Personerna som finns med på listan är exempelvis medlemmarna i divisionernas ledningsgrupper, medarbetarna inom Communications och Investor Relations samt cheferna och vissa medarbetare inom Treasury, Group Accounting and Controlling och Legal.

Insider projekt

Personer som arbetar med projekt som klassas som insiderinformation betraktas som projektspecifika insiders. En separat projektspecifik insiderlista upprättas vid behov enligt beslut av bolagets chefsjurist eller biträdande chefsjurist.

Transaktionsförbud

Enligt insiderreglerna får personer i ledande ställning eller personer som deltar i upprättandet av delårsrapporter eller bokslutskommunikéer inte köpa eller sälja bolagets finansiella instrument (dvs.aktier, optioner eller syntetiska optioner) under den tysta perioden som beskrivs nedan, eller i övrigt om de har tillgång till information som kan ha en väsentlig inverkan på Stora Ensos aktiepris.

Tyst period

Stora Enso tillämpar en tyst period som börjar vid rapporteringsperiodens slut eller 30 dagar innan resultaten offentliggörs, beroende på vilket som sker tidigare, och pågår tills resultaten har offentliggjorts. Datumen publiceras i den finansiella kalendern på engelska. Under den tysta perioden är det förbjudet för personer i ledande ställning och de som ingår i företeckningen över personer som deltar i upprättandet av delårsrapporter att handla med bolagets finansiella instrument.