Instruktioner för ledningens transaktioner

Anvisningar för ifyllande av insideranmälan

1. Anmälan om insidertransaktion till Stora Enso ska göras på ett särskilt formulär

- Formuläret finns på FIN-FSA:s webbsida på följande länk: Notification Form 

- Uppgifter som krävs i formuläret:

 Stora Enso LEI kod  7437000ZP669LKUTZ738
 Stora Enso aktier   Helsingforsbörsen:
 STEAV (A-aktie)
 STERV (R-aktie)
 Stockholmsbörsen:
 STE A (A-aktie)
 STE R (R-aktie)
 ISIN-koder för Stora Ensos aktier  Helsingforsbörsen:
 FI0009005953 (A-aktie)
 FI0009005961 (R-aktie)
 Stockholmsbörsen:
 FI0009007603 (A-aktie)
 FI0009007611 (R-aktie)
 Anmälningsreferens  Skapas automatiskt (behöver inte fyllas i)

Anvisningar för insändande av anmälan

2. När du har fyllt i formuläret, spara det som ett pdf-dokument på din egen dator
3. För att skicka in formuläret gör du följande:

- Bifoga formuläret till ett e-postmeddelande och skicka det:

 1. till företaget på adressen  trading@storaenso.com; och
 2. till FIN-FSA genom att gå till till webbsidan  https://securemail.bof.fi och skicka anmälan till adressen: johdonkaupat@finanssivalvonta.fi

Skriv ditt telefonnummer i e-postmeddelandet så vi kan kontakta dig om vi har frågor.

Företagets skyldighet att avslöja informationen

Stora Enso är skyldigt att avslöja transaktionen genom ett börsmeddelande senast tre (3) arbetsdagar från transaktionen.

Stora Enso kommer därför att omedelbart efter mottagandet av anmälan avslöja de uppgifter som mottagits från en person i ledande ställning eller en närstående person som ett börsmeddelande.

Kontakter vid frågor

I händelse av problem eller frågor, kontakta oss på adressen Trading@storaenso.com.

Ytterligare information om skyldigheten för personer i ledande ställning och deras närstående att anmäla transaktioner finns på Finansinspektionens webbplats.

Relaterat material

Språkversioner