Stora Enso aikoo hankkia metsäomaisuutta Bergvik Skog AB:n suunniteltujen rakenteellisten muutosten yhteydessä

STORA ENSO OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.11.2017 klo 9.00 EET 

Ruotsalaisen metsäyhtiön Bergvik Skog AB:n osakekannasta 98 % hallussaan pitävät omistajat ovat päättäneet ei-sitovalla aiesopimuksella yhtiön rakenteellisiin muutoksiin tähtäävien neuvottelujen aloittamisesta. Kyseiset omistajat ovat Stora Enso, Länsförsäkringar, FAM, BillerudKorsnäs, Kåpan Pension, Tredje AP-fonden, Persson Invest, Karl Hedin AB ja Tham Invest.

”15 vuotta sitten tehty puunhankintasopimus Bergvik Skogin kanssa päättyy ensi vuonna. Sen myötä yksi meille ja yhteistyökumppaneillemme menestyksekäs taival tulee päätökseen. Suunniteltu liiketoimi on meille luonteva askel, sillä uskomme vahvasti biotalouteen ja haluamme varmistaa kilpailukykyisen raaka-aineen saantimme pitkällä aikavälillä. Pyrimme saamaan hankkeelle tuen jäljelle jäävän 2 %:n osakkeenomistajilta ja muilta keskeisiltä sidosryhmiltä”, kertoo Stora Enson toimitusjohtaja Karl-Henrik Sundström.

Bergvik Skogin tytäryhtiöt Bergvik Väst AB ja Bergvik Öst AB omistavat yhtiön metsävarat Ruotsissa, Bergvik Väst noin 83 % ja Bergvik Öst noin 17 %. Suunnitellun uudelleenjärjestelyn seurauksena Stora Enso muuntaisi nykyisen 49,3 %:n osuutensa Bergvik Skogista Bergvik Västin metsävarojen suoraan omistukseen, joka olisi noin 70 % Bergvik Västin metsäomaisuuden arvosta. Lisäksi Bergvik Västin metsävaroista noin 15 % siirtyisi FAM:n suoraan omistukseen ja noin 15 % pienomistajista koostuvan konsortion suoraan omistukseen. BillerudKorsnäs puolestaan ostaisi Bergvik Östin. Bergvik Skogin loput metsävarat on tarkoitus realisoida tai siirtää metsää omistaville yhtiöille.

Bergvik Skogin uudelleenjärjestely käsittää yhtiön varojen jakamisen omistajien kesken. Liiketoimen taloudelliset vaikutukset Stora Ensolle on arvioitu seuraaviksi:

Stora Enso raportoi Bergvik Skogin tällä hetkellä osakkuusyhtiönä. Uudelleenjärjestelyn seurauksena Bergvik Väst raportoitaisiin tytäryhtiönä. Liiketoimi merkitsisi toteutuessaan 250–300 miljoonan euron negatiivista kassavaikutusta. Stora Enson lyhytaikaiset velat kasvaisivat noin 800 milj. euroa ja nettovelan ja käyttökatteen suhde (1,8 vuoden 2017 kolmannen neljänneksen lopussa) nousisi noin 0,6 yksikköä. Stora Enson sijoitettu pääoma kasvaisi noin miljardi euroa, minkä seurauksena sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) laskisi suurin piirtein yhden prosenttiyksikön verran. Bergvik Väst omistaa noin 1,9 miljoonaa hehtaaria metsämaata, joista noin 1,6 miljoonaa hehtaaria on tuottavaa metsää. Bergvik Västin käyttöomaisuuden tasearvo on noin 4 miljardia euroa.

Lopulliset sopimukset ovat tällä hetkellä osapuolten neuvoteltavina, ja jakoon liittyvät liiketoimet on tarkoitus aloittaa vuoden 2018 ensimmäisellä puoliskolla. Bergvik Skogin toiminta jatkuu normaalina liiketoimien ja siirtymäkauden aikana. Lopulliset sopimukset edellyttävät asianmukaisia hyväksyntöjä.

Tietoja Bergvik Skogista
Bergvik Skog AB omistaa noin 2,3 miljoonaa hehtaaria maata Ruotsissa ja noin 0,1 miljoonaa. hehtaaria Latviassa. Se on Euroopan suurimpia yksityisen sektorin metsänomistajia. Bergvik Skogin metsät on sertifioitu. Puukuidun myynnin lisäksi yhtiö vuokraa maitaan muun muassa metsästykseen ja kalastukseen. Bergvik Skog tuottaa vuosittain noin 60 miljoonaa tainta kolmessa omassa taimistossaan. Yritys tukee uusiutuvaan energiaan siirtymistä kehittämällä tuulivoimaloita ja edistämällä biopolttoaineiden tuottamista puumassasta. Bergvik Skog perustettiin vuonna 2004, kun Stora Enson ja Korsnäsin metsät Ruotsissa siirrettiin sen omistukseen.  

Lisätietoja:
Satu Härkönen, viestintäjohtaja, puh. +46 72 221 9228

Sijoittajatiedustelut:
Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 763 8767

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja. Tavoitteenamme on korvata uusiutumattomat materiaalit innovoimalla ja kehittämällä uusia puuhun ja muihin uusiutuviin materiaaleihin perustuvia tuotteita ja palveluja. Työllistämme noin 25 000 henkilöä yli 35 maassa. Liikevaihtomme vuonna 2016 oli 9,8 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (STEAV, STERV) ja Nasdaq Stockholm AB:ssa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään kauppaa Yhdysvalloissa. storaenso.com 

STORA ENSO OYJ 

Contacts

Lisätietoja:
Satu Härkönen
viestintäjohtaja
puh. +46 72 221 9228

Sijoittajatiedustelut:
Ulla Paajanen-Sainio
sijoittajasuhdejohtaja
puh. 040 763 8767