Stora Enso och FSC® ingår strategiskt samarbete

STORA ENSO OYJ PRESSMEDDELANDE 2018-12-20 kl. 9.00 EET 

Stora Enso och Forest Stewardship Council® (FSC) har undertecknat ett internationellt avtal om ett långsiktigt strategiskt samarbete för att utveckla och främja ett hållbart skogsbruk.

Stora Enso och FSC har i dag offentliggjort ett nytt samarbetsavtal som syftar till att öka FSC-certifieringen, främst bland små och medelstora privata skogsägare i Norden, Baltikum och resten av Europa. Syftet är att öka utbudet av FSC-certifierat virke. Samarbetet parterna emellan kommer att göra FSC-certifiering mer tillgänglig, enklare att implementera och lättare att synliggöra i de värdekedjor där Stora Enso verkar. Avtalet undertecknades den 17 december för en treårsperiod som inleds i januari 2019. Första året kommer fokus att ligga på Norden.

– Vi arbetar aktivt med våra intressenter för att främja ett hållbart skogsbruk, säger Stora Ensos hållbarhetschef Noel Morrin. – Som ett kundorienterat bolag inom förnybara material vill Stora Enso kunna tillfredsställa marknadens behov av FSC-certifierade produkter.

Stora Enso har varit medlem i FSC sedan 1999 och har erfarenhet av att arbeta med FSC för att vidareutveckla riktlinjerna för ett hållbart skogsbruk. Det nya strategiska samarbetet bygger vidare på den befintliga samverkan mellan parterna med målsättningen att öka fokus på de viktigaste operativa aspekterna för FSC i de länder där båda organisationerna är etablerade. Man kommer att försöka utveckla och framhålla skogscertifiering som ett viktigt redskap för att förbättra skogens välbefinnande och samtidigt tillhandahålla ett ökat utbud för företag som vill köpa FSC-certifierat material.

– Att ge små och medelstora skogsägare bättre tillgång till ansvarsfulla marknader via FSC-certifiering är centralt för att vi ska nå vårt mål. Genom att samarbeta med Stora Enso kommer vi att kunna öka vårt engagemang och erbjuda bättre stöd till en större och mer diversifierad grupp av privata skogsägare. Det möjliggör i sin tur att de på ett ändamålsenligt sätt kan implementera FSC-certifieringen i sina skogar, säger Kim Carstensen, generalsekreterare på FSC.

Stora Enso stödjer aktivt alla stora skogscertifieringssystem och har förbundit sig att endast använda trä och fibrer från skogar och plantager som brukas på ett hållbart sätt. Under 2017 tog Stora Enso emot 37,5 miljoner m3 trä, varav en betydande del kom från privata skogsägare.

Stora Enso Communications FSC® licensnummer är FSC-N001919  

För ytterligare information, v g kontakta:
Carl Norell, presschef Stora Enso Sverige, tel. +46 72 2 410 349 

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper och med detta en del av bioekonomin. Vi menar att allt som tillverkas av fossilbaserade material idag kan tillverkas av träd imorgon. Företaget har cirka 26 000 medarbetare i över 30 länder och 2017 uppgick omsättningen till 10 miljarder EUR. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Enso som depåbevis ADR (SEOAY) i USA. storaenso.com

STORA ENSO OYJ 

Contacts

För ytterligare information, v g kontakta:
Carl Norell
presschef Stora Enso Sverige
tel. +46 72 2 410 349