EcoFishBox - Bærekraftig emballasje for fiskeindustrien

Mat fra havet. Emballasje fra skogen. En helt naturlig kombinasjon, synes vi.

Som begrepet indikerer, handler sirkulærøkonomien om å konvertere tradisjonelle verdikjeder til avfallsfrie kretsløp. Alle molekyler anses å være ressurser som skal holdes i spill lengst mulig. Det krever materialer som enkelt lar seg gjenvinne – ikke minst innen pakketering. Men for at en virksomhet skal være villig til å bytte ut det trygge og velprøvde, må det nye – som et minimum – by på tilsvarende verdi som det konvensjonelle alternativet.

EcoFishBox er laget med hensyn til nettopp dette. Ikke bare vil vi at den skal oppbevare sjømaten like godt som isoporkasser: den skal overgå brukeropplevelsen.

Sammenlignet med en EcoFishBox som leveres flatpakket, krever en tradisjonell fiskekasse i isopor syv ganger så mye plass til lagring og transport, ved å begynne å bruke EcoFishBox ™ -emballasje reduseres det daglige behovet for lastebiltransport og lagringsplass betydelig - noe som betyr lavere kostnader. Når boksen – og boksens innhold – når sin destinasjon, kan kundene brette sammen boksene og sortere dem som alminnelige papiravfall, i de fleste land.

EcoFishBox representerer det ypperste innen moderne, fornybar emballasje, og bygger videre på Stora Ensos stolte arv innen skogdrift og cellulosevirksomhet.

Du behøver ikke å velge mellom å ta vare på maten eller miljøet.

Med EcoFishBox gjør du begge deler.