EcoFishBox - Bærekraftig emballasje for fiskeindustrien

Mat fra havet. Emballasje fra skogen. En helt naturlig kombinasjon, synes vi.

Som begrepet indikerer, handler sirkulærøkonomien om å konvertere tradisjonelle verdikjeder til avfallsfrie kretsløp. Alle molekyler anses å være ressurser som skal holdes i spill lengst mulig. Det krever materialer som enkelt lar seg gjenvinne – ikke minst innen pakketering. Men for at en virksomhet skal være villig til å bytte ut det trygge og velprøvde, må det nye – som et minimum – by på tilsvarende verdi som det konvensjonelle alternativet.

EcoFishBox er laget med hensyn til nettopp dette. Ikke bare vil vi at den skal oppbevare sjømaten like godt som isoporkasser: den skal overgå brukeropplevelsen.

EcoFishBox kommer flatpakket og sammenstilles automatisk på lokasjon av våre egne maskiner. En drøm for transportleddet. Når boksen – og boksens innhold – når sin destinasjon, kan kundene brette sammen boksene og sortere dem som alminnelige papiravfall. Dermed sparer du kundene dine for betydelige mengder spesialavfall, som vi vet ofte havner på avveie.

EcoFishBox representerer det ypperste innen moderne, fornybar emballasje, og bygger videre på Stora Ensos stolte arv innen skogdrift og cellulosevirksomhet.

Du behøver ikke å velge mellom å ta vare på maten eller miljøet.

Med EcoFishBox gjør du begge deler.