Tämä rakennus kasvaa takaisin

Puurakennuksissa asuu tyytyväisiä asukkaita

Puurakenteisessa talossa asuminen on monille myönteinen kokemus. Ihmiset kertovat esimerkiksi paremmasta ilmanlaadusta ja miellyttävämmästä äänimaailmasta. Tutkimusten mukaan puurakennuksessa asumisesta on useita terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavia hyötyjä.

Ihmisten palautteen perusteella puisissa rakennuksissa on tyytyväisiä asukkaita. Vaikka monet yksityiskohdat kaipaavat lisätodisteita, tähän mennessä tehdyt tutkimukset osoittavat, että puumateriaalit luovat miellyttävän elinympäristön kosteuden ja akustiikan suhteen. Lisäksi puinen asuinympäristö mm. pienentää stressitasoa.

Puurakennukset auttavat torjumaan ilmastonmuutosta

Verrattuna muihin rakennusmateriaaleihin, puu pystyy sellaiseen, mihin kilpailevat materiaalit eivät: se kasvaa takaisin, teräs ja betoni eivät. Metsät kasvavat enemmän kuin niitä käytetään. Lisäksi kasvavat puut sitovat hiilidioksidia, joka pysyy puussa hakkuiden ja koko puutuotteiden elinkaaren ajan.

Puurakennukset varastoivat hiiltä vuosikymmenien, jopa vuosisatojen, ajan. Näin hiilidioksidi pysyy poissa ilmakehästä, jossa se saattaisi kiihdyttää ilmastonmuutosta. Ja kun puurakennukset puretaan, puumateriaalit eivät ole jätettä, vaan kierrätettäviä, uudelleenkäytettäviä materiaaleja, jotka sitovat yhä hiiltä.

Interior with wooden wall

Inspiration

Lue lisää

Mitä ihmiset sanovat puurakennuksissa asumisesta

“Ihmiset todella pitävät siitä. He ovat onnellisempia, ilmanlaatu on parempi, äänimaailma on parempi.”

Arkkitehti Anssi Lassila kommentoi Jyväskylässä sijaitsevan kahdeksankerroksisen CLT:stä rakennetun Puukuokka-asuinkerrostalon asukkaita.