Huset som växer upp igen

Boende i trähus är glada och nöjda

Många människor har mycket positiva erfarenheter av att bo i lägenheter eller hus byggda i trä. De framhåller bland annat bättre luftkvalitet och bättre ljudmiljö. Studier visar också att en lägenhet byggd i trä har många fördelar för de boendes hälsa och välbefinnande.

Många vittnar om att människor som bor i trähus är glada och nöjda. Det finns fortfarande många aspekter som kräver mer efterforskning men hittills genomförda studier visar att trämaterial bland annat skapar en behaglig boendemiljö både vad gäller luftfuktighet och akustik och bidrar till minskade stressnivåer.

Trähus bidrar till att bekämpa den globala uppvärmningen

Trä som byggnadsmaterial kan göra något som konkurrerande material inte kan: det växer upp igen, det gör inte stål och betong. Det växer mer än vi avverkar i våra skogar. Dessutom absorberas koldioxid i växande träd och stannar där efter att trädet avverkats och under träproduktens hela livstid.

Trähus lagrar koldioxid i decennier, eller till och med århundraden, vilket håller koldioxiden borta från atmosfären där den annars skulle bidra till den globala uppvärmningen. Och när ett trähus rivs blir det inte avfall utan ett återvinningsbart material som kan återanvändas och som fortfarande lagrar koldioxid.

Interior with wooden wall


Inspiration

Läs mer

Vad folk tycker om att bo i trähus

– Folk gillar det verkligen. De blir gladare av att bo här, luften är bättre, ljudet är bättre.

Arkitekt Anssi Lassila om de boende i det åtta våningar höga CLT-huset i Puukuokka-området i finska Jyväskylä.