Metsauuendus

Kuidas saaksime teid aidata?

Kas soovite Stora Enso kohta rohkem teada saada?

Kuidas saaksime teid aidata?

Saada meile sõnum
Otsige kontakte siit
Leia tööd Stora Ensos
Tule tööle

Metsa uuendus ehk taasmetsastamine on üks metsaomaniku kohustustest, mida reguleerib Metsaseadus. Selle eesmärgiks on metsa säilimine ja kasvatamine. Metsauuenduse kohustuse täitmist  kontrollivad Keskkonnaameti metsaspetsialistid.

Taasmetsastamine hõlmab järgmisi tegevusi:

  • maapinna ettevalmistust;
  • puuseemnete külvamist või metsakultuuride/puude istutamist;
  • metsakultuuride hooldamist;
  • loodusliku uuendamise tekke ja arengu soodustamist muul viisil.

Taasmetsastamise kohustus tekib teatud juhtudel; näiteks teatud mahus raiete tegemisel või hukkunud metsaosas ja seda teatud aja jooksul peale raie või peale metsakahjude tekkimist. Reeglina  tuleb uuesti metsastada kõrgema boniteediga metsakasvukohad. Metsa on lubatud uuendada ainult kasvukohatüübile sobivate puuliikidega ja selle nimekirja kehtestab keskkonnaminister metsa majandamise eeskirjaga. Täpsemat informatsiooni saad  oma metsakorralduskavast või selle puudmisel kohalikult metsanõustajalt. Taasmetsastamiseks saab taodelda ka erinevaid toetusi; informatsiooni saab Erametsakeskusest.

Edukas metsauuendus eeldab vastavaid erialaseid teadmisi: kuidas maapinda ette valmistada, mida metsakultuuride kvaliteedi hindamisel silmas pidada ja kuidas taasmetsastatud alasid hooldada, et istutatud mets jõuliselt kasvama läheks.

Stora Enso pakub kõikidele kasvava metsa raieõiguse müüjatele vajadusel ka taasmetsastamise teenust. Soovi korral saavad eelnimetatud teenust tellida ka teised metsaomanikud.

Kui soovid oma metsamaad kasumlikult majandada, siis võta ühendust Stora Enso Eesti metsandusjuhiga:

Indrek Tust, tel 517 8388 ja e-post: indrek.tust@storaenso.com

 

Kiirlingid