Pakkauskartongin valmistus Oulussa

Oulun tehdas muunnetaan kartonkitehtaaksi

Stora Enso investoi noin 350 miljoonaa euroa Oulun paperitehtaan muuntamiseen pakkauskartonkitehtaaksi. Investointi sisältää paperikone 7 tuotantosuunnan muutoksen korkealaatuista ensikuitupohjaista aaltopahvin pintakartonkia (kraftlaineria) valmistavaksi koneeksi.

Tuotanto muunnetulla koneella käynnistyy suunnitelman mukaan vuoden 2020 loppuun mennessä.Investointiin kuuluu uusi ensikuitupohjaista (sekä ruskeaa että valkoista) kraftlaineria valmistava maailmanluokan tuotantolinja, jonka vuosituotantokapasiteetti on 450 000 tonnia, sellutehtaan ja kuivauskoneen uudistaminen ruskean sellun valmistukseen sekä investointeja, joilla pienennetään tehtaan ympäristövaikutuksia. 

Oulun tehdas työllistää tuotantosuunnan muutoksen jälkeen suoraan noin 180 henkilöä. Puun kulutus tehtaassa kasvaa 0,5 miljoonaa kuutiometriä 2,4 miljoonaan kuutiometriin vuodessa. Puu hankitaan pääasiassa yksityisiltä metsänomistajilta Pohjois-Suomesta.

Muutoksella on vaikutuksia lähiympäristöön

Tehdasalueen rakennusten purkutyöt

Uudisrakennukset edellyttävät paalutuksia

Hakesiilot muuttavat maisemaa ja vähentävät melua

Projektin aikana liikenne lisääntyy ja tehtaalle saapuu erikoiskuljetuksia

Jätevesien käsittely

Hajukaasujen käsittely

Tehtaalla käsiteltävät kemikaalit

Uusimmat

Tehdasalueelta kuuluu mahdollisesti purkumelua viikolla 18

Stora Enson Oulun tehdasalueelta voi kuulua teräsponttien tärinästä syntyvää melua 27.4.-30.4.2020 välisenä aikana kahden päivän ajan klo 7-18. Pahoittelemme työstä lähialueen asukkaille mahdollisesti aiheutuvaa haittaa.

Stora Enso investoi 40 miljoonaa euroa Oulun tehtaan ympäristövaikutusten pienentämiseen

Stora Enson Oulun paperitehtaan muuntaminen pakkauskartonkia valmistavaksi tehtaaksi on saanut ympäristöluvan Pohjois-Suomen Aluehallintovirastolta.
Lue tiedote