Stora Enso työnantajana

Stora Enso tarjoaa hyviä ja palkitsevia uramahdollisuuksia sekä tilaisuuden edistää uusiutuvaa ja vastuullista tulevaisuutta.

Me Stora Ensolla uskomme, että kaikki, mikä tänään valmistetaan fossiilisista raaka-aineista, voidaan huomenna valmistaa puusta. Jos sinäkin ajattelet näin, lähde mukaan tälle matkalle kanssamme.

Palkitseva urapolku

Stora Ensolla pääset itse päättämään urasi suunnasta, ja me pyrimme luomaan urapolkuja, jotka palkitsevat, innostavat ja motivoivat. Tällaisia ovat kansainväliset työtehtävät, johtajuuskoulutusohjelmat ja vastavalmistuneiden harjoittelupaikat. Kiinnitämme erityistä huomiota uralla etenemisen suunnitteluun, jotta voimme yhdessä hyödyntää ainutlaatuista osaamistasi.

Stora Ensolla saat noin 26 000 työtoveria – laajan kirjon ihmisiä, joilla on erilaiset taustat ja erilaista osaamista ja jotka kaikki keskittyvät biomateriaalien, paperin, pakkausten ja puurakennustuotteiden tarjoamiin mahdollisuuksiin. Työntekijöidemme esittelyvideoista saat tietoa erilaisista työtehtävistä Stora Ensolla ja pääset kurkistamaan, millaista on työskennellä johtavan maailmanlaajuisen uusiutuvien materiaalien yhtiön palveluksessa.

Sinun tilaisuutesi toimia oikein

Stora Enson työntekijänä edistät vastuullisemman maailman luomista auttamalla kehittämään metsästä peräisin olevia uusiutuvia materiaaliratkaisuja, joilla voidaan korvata uusiutumattomia materiaaleja eri käyttötarkoituksissa.

Arvomme ovat ”Johda” ja ”Toimi oikein”. Niiden mukaisesti pyrimme tukemaan työntekijöitämme, jotta he saavuttavat heille sopivan työn ja vapaa-ajan tasapainon. Kehitämme myös jatkuvasti työtyytyväisyyttä ja -motivaatiota.

Moninaisuus on vahvuus

Uskomme, että monimuotoisuus vahvistaa kilpailukykyämme ja pyrimme heijastamaan yhteiskuntia, joissa toimimme. Monimuotoiset tiimit antavat meille mahdollisuuden tutkia erilaisia näkökulmia ja haastaa ajattelutapaamme, mikä parantaa päätöksentekoa. Jotta hyödymme monimuotoisista, erilaisista tiimeistä, tarvitsemme osallistavia työyhteisöjä, joissa kunnioitetaan ja arvostetaan yksilöllisiä eroja. Erilaiset ulottuvuudet, kuten taidot ja kokemukset, sukupuoli, ikä, kulttuurinen tausta ja persoonallisuus, ovat Stora Enson kannalta tärkeitä, kun tavoitteena on monimuotoisuus. Vuosittaisessa henkilöstökyselyssä kysyttäessä monimuotoisuudesta 83% (81%) työntekijöistämme vastasi, että heidän johtonsa pystyy luomaan monimuotoisia tiimejä. Tavoitteenamme oli, että 80% vastaajista vastaa myönteisesti. Sukupuolten välisen monimuotoisuuden osalta tavoitteenamme oli saavuttaa 70% miesten ja 30% naisten sukupuolijakauma ylempien johtajien joukossa vuoden 2018 loppuun mennessä. Vuoden 2018 lopussa suhde oli 80% (79%) miehiä ja 20% (21%) naisia. Konsernijohtoryhmässä oli viisi naista ja seitsemän miestä vuonna 2018. Equileapin vuoden 2018 raportissa, jossa arvioitiin sukupuolten tasa-arvoa 3 200 julkisessa yrityksessä, Stora Enso sijoittui sijalle 12 maailmanlaajuisesti ja sijalle 1 Suomessa.

Kaikkiaan 25 880 työntekijästä vuonna 2018, suurin osa, 51% olivat iältään 31-50 vuotiaita. 21% olivat 30 vuotiaita tai alle ja 28% olivat yli 51 vuotta.

Työntekijöiden jakauma eri maissa

Naistyöntekijöiden osuus Stora Ensolla

Työympäristömme

Turvallisuus

Stora Enson tavoitteena on olla tapaturmaton työpaikka, kuten mottommekin kertoo ”Kaikki kotiin turvallisesti, joka päivä”. Kannustamme kaikkia turvallisuuskulttuuriin ja korostamme, että jokainen vastaa itse siitä, että turvallisuusohjeita noudatetaan – odotamme tätä ylimmältä johdolta ja kaikilta työntekijöiltämme. Kannustamme henkilöstöämme antamaan ideoita turvallisuuden parantamiseksi.

Johtajuus

Johtajuus on strategiamme keskiössä, sillä se on vaikuttaa suoraan suorituskykyyn, hyvinvointiin sekä yrityskulttuuriin. Kulttuurimme perustuu arvoihimme "Johda" ja "Toimi oikein" ja odotamme esimiestemme korostavan näitä arvoja omassa työssään ja näyttävän esimerkkiä toiminnallaan. Mittaamme johtajuutta käyttämällä yleistä johtajuusindeksiä, jossa työntekijät arvioivat esimiestensä johtamistaitoja.

Osaamisen johtaminen

Osaamisen johtaminen on tärkeä osa työntekijöiden sitouttamisessa ja motivoimisessa. Me asetamme tavoitteet sekä yrityksellemme että työntekijöillemme, annamme jatkuvaa palautetta sekä seuraamme tavoitteita ja odotuksia henkilöstön vuosittaisen arvioinnin yhteydessä.

Monimuotoisuus

Uskomme, että monimuotoisuus vahvistaa kilpailukykyämme ja pyrimme heijastamaan yhteiskuntia, joissa toimimme. Monimuotoiset tiimit antavat meille mahdollisuuden tutkia erilaisia näkökulmia ja haastaa ajattelutapaamme, mikä parantaa päätöksentekoa. Jotta hyödymme monimuotoisista, erilaisista tiimeistä, tarvitsemme osallistavia työyhteisöjä, joissa kunnioitetaan ja arvostetaan yksilöllisiä eroja. Erilaiset ulottuvuudet, kuten taidot ja kokemukset, sukupuoli, ikä, kulttuurinen tausta ja persoonallisuus, ovat Stora Enson kannalta tärkeitä, kun tavoitteena on monimuotoisuus. Vuosittaisessa henkilöstökyselyssä kysyttäessä monimuotoisuudesta 83% (81%) työntekijöistämme vastasi, että heidän johtonsa pystyy luomaan monimuotoisia tiimejä. Tavoitteenamme oli, että 80% vastaajista vastaa myönteisesti. Sukupuolten välisen monimuotoisuuden osalta tavoitteenamme oli saavuttaa 70% miesten ja 30% naisten sukupuolijakauma ylempien johtajien joukossa vuoden 2018 loppuun mennessä. Vuoden 2018 lopussa suhde oli 80% (79%) miehiä ja 20% (21%) naisia. Konsernijohtoryhmässä oli viisi naista ja seitsemän miestä vuonna 2018. Equileapin vuoden 2018 raportissa, jossa arvioitiin sukupuolten tasa-arvoa 3 200 julkisessa yrityksessä, Stora Enso sijoittui sijalle 12 maailmanlaajuisesti ja sijalle 1 Suomessa.

Oikeudenmukaiset työskentelyolosuhteet

Pidämme huolta kaikista työntekijöistämme ja olemme sitoutuneet kunnioittamaan täysin ihmisoikeuksia koko toiminnassamme. Kaikkien Stora Enson yksiköiden odotetaan toimivan järjestelmällisesti sen varmistamiseksi, että työntekijöitä kohdellaan kunnioittavasti ja oikeudenmukaisesti. Yksiköiden on myös noudatettava työoloja koskevia vähimmäisvaatimuksia, jotta voimme luoda työympäristön, jossa työntekijät ovat sekä motivoituneita että kykeneviä suorittamaan työnsä. Nämä vaatimukset koskevat muun muassa työaikaa, työntekijöiden perusoikeuksia, työoloja ja syrjimättömyyttä.

Tuloksia maailmanlaajuisesta henkilöstökyselystä

Stora Enso tekee vuosittain maailmanlaajuisen henkilöstökyselyn (Your Voice) kaikille työntekijöilleen. Vuonna 2018 kysely toteutettiin seitsemännen kerran ja vastausprosentti oli 88% (91%). Kysely seuraa edistymistä alueilla, jotka vaikuttavat kykyymme toimia strategiamme mukaisesti, ohjata toimintaa ja priorisoida asioita. Se tukee myös esimiehiä ja tiimejä parantamaan jatkuvasti työtapojaan. Kaikki kyselyn pääindeksit jatkoivat positiivista tai vakaata kehitystä vuonna 2018.Johtajuusindeksi mitataan vuosittain Stora Enson Your Voice henkilöstökyselyssä ja se pitää sisällään 16 numeroilla arvioitavaa kysymystä liittyen vastaajan lähiesimieheen.Työntekijöiden sitoutumisindeksiä mitataan vuosittain Stora Enson Your Voice henkilöstökyselyssä ja se pitää sisällään seitsemän numeerista kysymystä liittyen sitoutumisindeksiin, kuten kuinka ylpeä työntekijä on työnantajastaan ja kuinka määrätietoisesti henkilö työskentelee – kysymykset eivät rajoitu ainoastaan motivaatioon.

 

Tutustu työntekijöihimme – kaksi uratarinaa

Videolla kaksi ammattilaistamme kertovat omasta työstään – miksi juuri heille on tärkeää työskennellä Stora Ensossa, uusiutuvien materiaalien yhtiössä.

Uskomme, että tulevaisuus perustuu puuhun ja uusiutuvuuteen. Lähde kanssamme luomaan uusiutuvaa tulevaisuutta ja vastuullista ilmastoa.