Sidosryhmäsuhteet

Avoin vuoropuhelu tärkeimpien sidosryhmiemme kanssa on tärkeää, jotta pystymme tunnistamaan sidosryhmien huolenaiheita, globaaleja megatrendejä ja markkinoiden odotuksia.

Tärkeimmät sidosryhmät

Sidosryhmiimme kuuluvat kaikki yhtiöstämme kiinnostuneet. Tärkeimpiä sidosryhmiämme ovat:

 • Kuluttajat
 • Asiakkaat
 • Oma henkilöstö
 • Metsänomistajat
 • Julkiset hallinnot
 • Sijoittajat
 • Paikalliset yhteisöt
 • Media
 • Kansalaisjärjestöt
 • Kumppanit ja tavarantoimittajat
 • Ammattiyhdistykset 

 

Sidosryhmätyö

Avoin vuoropuhelu tärkeimpien sidosryhmiemme kanssa on elintärkeää, jotta pystymme tunnistamaan sidosryhmien huolenaiheita, globaaleja trendejä ja markkinoiden odotuksia. Työmme sidosryhmien kanssa perustuu sekä suunnitelmalliseen että suunnittelemattomaan vuorovaikutukseen. Lisäksi teemme säännöllisesti mielipidemittauksia esimerkiksi asiakas- ja työntekijätyytyväisyydestä sekä sijoittajien odotuksista. Saamme tärkeää tietoa myös muodollisten ilmoituskanavien kautta. Yhteyden pitäminen sidosryhmiin sosiaalisessa mediassa on meille tärkeää, sillä näin opimme ymmärtämään sidosryhmiemme näkemyksiä ja huolenaiheita, jotka liittyvät yksiköihimme paikallisesti, divisioonatasolla ja konsernitasolla. Seuraamme sosiaalisen median keskusteluja aktiivisesti ja vastaamme soveltuvissa tilanteissa sidosryhmien kysymyksiin sosiaalisen median kanavissa.

Aika ajoin arvioimme, miten hyvin vastuullisuusohjelmamme vastaa tärkeimpien sidosryhmiemme odotuksia ja näkemyksiä. Konsernin viimeisin keskitetty olennaisuusarviointi toteutettiin vuonna 2017. Arvioinnin toteutti ulkopuolinen asiantuntijaorganisaatio, joka konsultoi 124 konsernitason sidosryhmähenkilöä eri puolilta maailmaa verkko- ja puhelinkyselyissä. Tavoitteena oli selvittää, käsittelevätkö vastuullisuusohjelmamme ja ulkoinen viestintämme oikeita aiheita. Konsultoituihin sidosryhmiin kuului kampanjoijia (esim. kansalaisjärjestöjä), asiakkaita ja yritysmaailman toimijoita, asiantuntijoita, sijoittajia, kumppaneita ja tavarantoimittajia sekä median edustajia.

Arvioinnissa sidosryhmiä pyydettiin sijoittamaan tärkeysjärjestykseen Stora Enson vastuullisuusohjelman osatekijät sekä ilmoittamaan puuttuuko ohjelmasta jotain merkittävää. Tuloksissa tärkeimmät vastuullisuuden osa-alueet sidosryhmille olivat:

 • vastuullinen metsätalous
 • ihmisoikeudet
 • ilmaston lämpeneminen
 • yritysetiikka
 • vastuulliset materiaalit ja tuotteet
 • vastuullinen hankinta

Myös muita vastuullisuusohjelman osa-alueita pidettiin tärkeinä. Tulokset ovat suurelta osin linjassa Stora Enson aikaisemman, vuonna 2014 toteutetun keskitetyn olennaisuuden arvioinnin kanssa, vaikka ne eivät ole täysin vertailukelpoisia eri terminologian vuoksi.

Stora Enso tekee aktiivisesti yhteistyötä tiettyjen kansainvälisten ja kansalaisjärjestöjen sekä toimialajärjestöjen kanssa. Osallistumme alan käytäntöjen kehittämiseen ilmastonmuutoksen torjumiseksi, ruokahävikin ja -jätteen määrän vähentämiseksi, kierto- ja biotalouden, vastuullisen metsänhoidon, ihmisoikeuksien ja eettisen liiketoiminnan edistämiseksi sekä vastuullisuusraportoinnin ja raportoinnin varmentamisen kehittämiseksi. Esimerkkejä yhteistyöstämme vuonna 2018 on alla ja vastuullisuusraportissamme.

Stora Enso liittyi vuonna 2016 World Business Council for Sustainable Developmentin (WBCSD) Redefining Value Boardiin (RV). Vuonna 2018 teimme aktiivisesti yhteistyötä useiden kansainvälisten organisaatioiden, kuten A4S Accounting for Sustainabilityn, BSR:n, Kansainvälisen työjärjestön (ILO), Science Based Target -aloitteen, The Prince of Wales's Corporate Leaders Groupin (CLG), Transparency Internationalin, We Mean Business Coalitionin ja Maailman luonnonsäätiön (WWF) kanssa.

Mihin raportoida huolenaiheista? Kanavamme väärinkäytöksistä ilmoittamiseen

Työntekijöitämme kannustetaan ilmoittamaan epäillyistä väärinkäytöksistä tai epäeettisestä toiminnasta esimiehelleen, henkilöstöhallintoomme tai lakiasiainosastollemme tai luottamuksellisesti sisäisen tarkastuksen johtajalle. Tavarantoimittajien eettiset toimintaohjeet edellyttävät myös, että tavarantoimittajamme ilmoittavat toimintaohjeiden rikkomuksista Stora Enson sisäisen tarkastuksen johtajalle. Stora Enso käyttää lisäksi ulkoisia palveluja, joiden avulla työntekijämme maailmanlaajuisesti ja tietyissä kohteissa myös ulkoiset sidosryhmät pystyvät nimettömästi ilmoittamaan mahdollisista väärinkäytöksistä puhelimitse, kirjeitse ja verkossa. Tämä palvelu kattaa kaikki yksiköt ja on käytettävissä kaikkina vuorokaudenaikoina.

Kaikki epäillyt väärinkäytökset selvitetään. Jos jotakin paljastuu, sisäisen tarkastuksen ja lakiasiainosaston johtajat kirjaavat ja arvioivat väärinkäytökset, ja tapaukset raportoidaan yritysetiikan ja vaatimustenmukaisuuden noudattamista valvovalle toimikunnalle ja hallituksen talous- ja tarkastusvaliokunnalle. Todistetut väärinkäytöstapaukset voivat johtaa kurinpitomenettelyihin tai oikeustoimiin.

Nimettömän ilmoituksen tekeminen epäillystä väärinkäytöksestä

Nimettömän ilmoituksen voi tehdä Stora Enson sisäisen tarkastuksen johtajalle kirjeitse:

Sisäisen tarkastuksen johtaja
Stora Enso Oyj
PL 309, 00160 Helsinki

Kiinassa, Intiassa, Venäjällä, Laosissa ja Brasiliassa sijaitsevat sidosryhmät voivat myös tehdä ilmoituksen Stora Enson ulkoisen palveluntarjoajan The Networkin kautta kaikkina vuorokaudenaikoina. Palvelu ei tietosuojalainsäädännön vuoksi ole tarjolla muissa maissa.

 

Maa AT&T Access Code  Puhelinnumero
Brasilia 0800-047-4591
Kiina 400-881-1494
Intia 000-117 866-489-5823
Laos 4634 866-489-5823
Laos 5631 770-776-5631 (vastapuhelu)
Venäjä 880-033-35652

 

AT&T-palvelua Laosissa ja Intiassa käytettäessä:

1. Anna ensin maakohtainen AT&T access code.
2. Kun puhelu on yhdistynyt, anna puhelinnumero.