Johto ja organisaatio

Stora Enson johtoryhmään kuuluu eri liiketoimintayksiköiden ja toimintojen edustajia.

Konsernin johtoryhmän puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja. Johtoryhmän jäsenet nimittää toimitusjohtaja ja nimitykset hyväksyy hallitus. Tällä hetkellä johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja, talousjohtaja, divisioonien johtajat, henkilöstöjohtaja, lakiasiainjohtaja, viestintäjohtaja, vastuullisuusjohtaja sekä hankinta- ja logistiikkajohtaja.

Alla on johtoryhmän organisaatiokartta.

johtoryhmä, organisaatiokartta

Stora Enso koostuu viidestä divisioonasta, jotka ovat Consumer Board, Packaging Solutions, Biomaterials, Wood Products ja Paper. Lisäksi konsernissa on yhteisiä hankinta- ja tukitoimintoja sekä muita toimintoja, kuten puunhankinta.

Tutustu tarkemmin