Divisioonat

Stora Enso koostuu viidestä divisioonasta, jotka ovat Consumer Board, Packaging Solutions, Biomaterials, Wood Products ja Paper. Asiakaskuntamme koostuu pakkausalan, puutuote- ja rakennusalan toimijoista sekä kustannusalan, painoalan ja paperitukkumyynnin toimijoista.

Consumer Board

Consumer Board -divisioona tähtää kansainväliseksi suunnannäyttäjäksi korkealaatuisissa ensikuitukartonkiin perustuvissa ratkaisuissa. Divisioona haluaa olla haluttu toimittaja asiakkaille ja brändin omistajille sekä pakkaus- että graafisissa loppukäyttökohteissa, joissa vaaditaan erityisen korkeaa laatua. Laaja kartonki- ja päällystevalikoimamme soveltuu erilaisiin pakkauskonsepteihin ja käyttötarkoituksiin, kuten neste- ja elintarvikepakkauksiin, sekä lääkkeiden ja ylellisyystuotteiden pakkauksiin.

Markkinan kasvu: 9 milj. tonnia vuosina 2014–2021 Markkina-asema: nestepakkaus-, taive- ja päällystetyn valkaisemattoman kartongin maailman tai Euroopan markkinajohtaja

Strategia: Suhteellisen markkinaosuuden kasvattaminen kannattavilla erikoisaloilla

Kilpailijat: Stora Enson Consumer Board -divisioonalla on vahva edustus Euroopassa, ja sen kilpailijoita ovat muun muassa BillerudKorsnäs, Metsä Board ja Iggesund. Euroopan ulkopuolisista kilpailijoista tärkeimmät ovat Klabin, Evergreen, Weyerhaeuser, Georgia-Pacific ja International Paper.

Taloudellinen tulos 2018

  • Operatiivinen ROOC: 11,9 % (Tavoite > 20 %)

Packaging Solutions

Packaging Solutions -divisioona tarjoaa kuitupohjaisia kartonkimateriaaleja ja aaltopahvipakkauksia sekä palveluita, jotka on suunniteltu monenlaisiin käyttötarkoituksiin. Uusiutuvien ja korkealuokkaisten pakkausratkaisujemme avulla eri alojen jatkojalostajat, brändin omistajat ja jälleenmyyjät pystyvät optimoimaan suorituskykyä ja edistämään innovaatiota.

Markkinan kasvu: Laadukas SC-flutingkartonki 1–3 %, kraftlaineri 2–3 % pois lukien Pohjois-Amerikka

Strategia: Kannattava kasvu valikoiduilla osa-alueilla

Kilpailijat: Packaging Solutions -divisioonan asema aaltopahvipakkausten osalta on erittäin vahva Pohjoismaissa, Baltiassa, Puolassa ja Venäjällä. Nämä markkinat ovat pirstaloituneet, ja niillä tärkeimmät kilpailijat ovat Smurfit Kappa ja DS Smith. Pakkauskartonkiliiketoiminnan tärkeimmät kilpailijat ovat Mondi, Prinzhorn, BillerudKorsnäs, SCA, SAICA, IP ja WestRock.

Taloudellinen tulos 2018

  • Operatiivinen ROOC: 27,2 % (Tavoite >20 %)

Biomaterials

Biomaterials-divisioona tarjoaa laajan valikoiman sellulaatuja paperin, kartongin, pehmopapereiden sekä tekstiilien ja hygieniatuotteiden valmistukseen. Kehitämme myös uusia tapoja maksimoida puusta ja muista lignoselluloosabiomassoista saatava arvo. Sokereilla ja ligniinillä on monenlaisia sovellusmahdollisuuksia.

Markkinan kasvu: 2,4 % tai 1,5 milj. tonnia vuodessa, nopein kasvu tekstiileissä (+3 %) ja hygieniatuotteissa (3,6 %) Markkina-asema: Laajin sellulaatujen valikoima, Euroopan markkinajohtaja revinnäissellussa Strategia: Nykyisen liiketoiminnan vahvistaminen ja uuden kannattavan kasvun luominen

Kilpailijat: Biomaterials-divisioonan suoria kilpailijoita ovat muut sellunvalmistajat, kuten UPM, Metsä Fibre, Södra, Suzano (Veracel-kumppani), Eldorado, CMPC ja Arauco (Montes del Plata -kumppani). Mahdollisten uusien markkinoiden osalta Biomaterials-divisioonan kilpailijoita ovat bioteknologian ja biokemian yritykset sekä kemianteollisuus.

Taloudellinen tulos 2018

  • Operatiivinen ROOC: 17,9 % (Tavoite > 15 %)

Wood Products

Wood Products -divisioona tarjoaa monipuolisia puupohjaisia ratkaisuja rakentamiseen ja asumiseen. Tuotevalikoimamme kattaa kaikki rakentamisen osa-alueet, kuten massiivipuuelementit ja puukomponentit. Tarjoamme myös laajan sahatavaravalikoiman sekä pellettejä vastuulliseen lämmittämiseen. Pääasiallisia asiakkaitamme ovat jälleenmyyjät ja tukkukauppiaat sekä yritykset, jotka toimivat esimerkiksi rakennus- ja jatkojalostusteollisuudessa.

Markkinan kasvu: Sahatavara maailmanlaajuisesti 2–3 %, uudisrakentaminen Euroopassa 3,5 % Markkina-asema: puurakennusmateriaalien Euroopan markkinajohtaja ja koko maailman markkinoiden neljäs

Strategia: Kasvun kiihdyttäminen

Kilpailijat: Stora Enso on merkittävä maailmanlaajuinen toimija puutuotteiden alalla. Wood Products -divisioona kilpailee pääasiassa paikallisten rakennus- ja sisustusmateriaalien valmistajien, sahayritysten ja puuteollisuusyritysten kanssa.

Taloudellinen tulos 2018

  • Operatiivinen ROOC: 28,1 % (Tavoite > 20 %)

Paper

Paper-divisioona tarjoaa eturivin paperiratkaisuja painetun median ja toimistojen tarpeisiin. Laajassa valikoimassa on sekä ensi- että kierrätyskuiduista valmistettuja paperilaatuja. Pääasiallisia asiakkaitamme ovat kustantajat, vähittäiskaupat, painotalot, tukkurit, jatkojalostajat ja toimistotarvikkeiden toimittajat. Luomme lisäarvoa asiakkaillemme tarjoamalla kilpailukykyisiä tuotteita ja palveluita, jotka täyttävät heidän laatu- ja vastuullisuusvaatimuksensa.

Markkinat: Markkina-asema laskussa: Euroopan markkinoiden toinen

Strategia: Kassavirran maksimoiminen

Kilpailijat: Paper-divisioona kilpailee muiden merkittävien eurooppalaisten ja maailmanlaajuisten paperinvalmistajien kanssa, joita ovat UPM, Sappi ja Mondi. Kilpailu koskee tuotelaatuja ja valikoimaa sekä toiminnan tehokkuutta ja vastuullisuutta.

Taloudellinen tulos 2018

  • Rahavirta investointien jälkeen/liikevaihto: 5,7 % (Tavoite > 7 %)