Divisioonat

Miten voimme auttaa?

Haluatko tietää lisää Stora Ensosta?

Miten voimme auttaa?

Lähetä meille viesti
Etsi yhteystietoja täällä
Hae töihin Stora Ensoon
Löydä työpaikka

Stora Enso koostuu kuudesta divisioonasta, jotka ovat Packaging Materials, Packaging Solutions, Biomaterials, Wood Products, Forest ja Paper. Asiakaskuntamme koostuu pakkausalan, puutuote- ja rakennusalan toimijoista sekä kustannusalan, painoalan ja paperitukkumyynnin toimijoista.

Packaging Materials

Packaging Materials  divisioona pyrkii olemaan kiertotalouteen perustuvien pakkauksien johtava kehittäjä tuottamalla ensi  ja kierrätyskuitupohjaisia pakkausmateriaaleja. Autamme elintarvike  ja juomapakkauksia, lääkepakkauksia ja kuljetuspakkauksia valmistavia asiakkaitamme korvaamaan fossiilisia materiaaleja vähähiilisillä, uusiutuvilla ja kierrätettävillä vaihtoehdoilla, jotka vastaavat ympäristötietoisten kuluttajien vaatimuksiin. Laaja valikoima barrier päällysteitä lisää mahdollisuuksia suunnitella ja optimoida pakkauksia monenlaisiin vaativiin käyttökohteisiin.

Markkinan kasvu: Kuluttajapakkauskartongeissa 9 milj. tonnia vuosina 2014–2021. Markkina-asemaltaan Stora Enso on nestepakkaus-, taive- ja päällystetyn valkaisemattoman kartongin maailman tai Euroopan markkinajohtaja. Laadukkaan SC-fluting-kartongin markkina kasvaa 1–3 % ja kraftlainerin 2–3 % Pohjois-Amerikkaa lukuun ottamatta.

Strategia: Suhteellisen markkinaosuuden kasvattaminen kuluttajapakkauskartongin kannattavilla erikoisaloilla ja kasvu fluting- ja kraftlainer-markkinoilla.

Kilpailijat: Kuluttajapakkauskartongeissa Stora Ensolla on vahva jalansija Euroopassa, jossa kilpailijoita ovat muun muassa BillerudKorsnäs, Metsä Board ja Iggesund. Euroopan ulkopuolisista kilpailijoista tärkeimmät ovat Klabin, Evergreen, Georgia-Pacific ja International Paper. Fluting- ja kraftlainer-kilpailijoita ovat lähinnä Mondi, Prinzhorn, BillerudKorsnäs, SCA, SAICA, International Paper and WestRock.

Packaging Solutions

Packaging Solutions  divisioona kehittää ja myy huippulaatuisia kuitupohjaisia pakkaustuotteita ja  palveluja. Ympäristöystävällisiä pakkausratkaisujamme käyttävät johtavat tuotemerkit useilla eri aloilla, kuten kivijalka  ja verkkokaupassa sekä teollisuudessa. Tarjontaan kuuluvat aaltopahvin ja kartongin jalostus, uusien materiaalien (esimerkiksi muotoonpuristettu kuitu ja pakkausvaahto) jalostus, suunnittelu  ja vastuullisuuspalvelut sekä kiertotalouteen perustuvat ratkaisut ja automaatioratkaisut.

Markkinan kasvu: Kasvumahdollisuuksia tarjoavat kasvava verkkokauppa sekä yleinen trendi korvata muovia uusiutuvilla materiaaleilla.

Strategia: Kannattava kasvu valikoiduilla osa-alueilla.

Kilpailijat: Packaging Solutions -divisioonan asema aaltopahvipakkausten osalta on erittäin vahva Pohjoismaissa, Baltiassa ja Puolassa. Nämä markkinat ovat pirstoutuneet, ja niillä tärkeimmät kilpailijat ovat Smurfit Kappa ja DS Smith.

Biomaterials

Biomaterials divisioonan biopohjaiset ratkaisut vastaavat kasvavaan kysyntään korvaajista tuotteille, jotka valmistetaan uusiutumattomista ja haitallisista materiaaleista. Stora Enso hyödyntää uusien ratkaisujen kehittämisessä kaikkia biomassasta saatavia jakeita, kuten ligniiniä. Pyrimme löytämään korvaajia uusiutumattomille materiaaleille kehittämällä esimerkiksi energian varastointiin soveltuvaa hiiltä sekä biopohjaisia sidosaineita ja hiilikuituja. Divisioona tarjoaa laajan valikoiman sellulaatuja paperin, kartongin, pehmopaperien, ja hygieniatuotteiden valmistukseen sekä prosessiensa sivutuotteita, kuten mäntyöljyä ja biomassasta saatavaa tärpättiä.

Markkinan kasvu: 2,4 % tai 1,5 milj. tonnia vuodessa, nopein kasvu tekstiileissä (+3 %) ja hygieniatuotteissa (3,6 %) Markkina-asema: Laajin sellulaatujen valikoima, Euroopan markkinajohtaja revinnäissellussa Strategia: Nykyisen liiketoiminnan vahvistaminen ja uuden kannattavan kasvun luominen

Kilpailijat: Biomaterials-divisioonan suoria kilpailijoita ovat muut sellunvalmistajat, kuten UPM, Metsä Fibre, Södra, Suzano (Veracel-kumppani), Eldorado, CMPC ja Arauco (Montes del Plata -kumppani). Mahdollisten uusien markkinoiden osalta Biomaterials-divisioonan kilpailijoita ovat bioteknologian ja biokemian yritykset sekä kemianteollisuus.

Wood Products

Wood Products  divisioona on yksi Euroopan suurimmista sahattujen puutuotteiden toimittajista ja johtava vastuullisten puurakentamisen ratkaisujen maailmanlaajuinen tarjoaja. Kasvava Building Solutions  liiketoimintamme tarjoaa ratkaisuja vähähiiliseen rakentamiseen ja ympäristöystävälliseen suunnitteluun. Stora Enson kehittämät digitaaliset työkalut helpottavat puurakentamisen suunnittelua ja toteutusta. Lisäksi tarjoamme sovelluksia ikkuna  ja oviteollisuuteen ja pakkausteollisuuteen sekä pellettejä vastuulliseen lämmittämiseen.

Markkinan kasvu: Sahatavara maailmanlaajuisesti 2–3 %, uudisrakentaminen Euroopassa 3,5 % Markkina-asema: puurakennusmateriaalien Euroopan markkinajohtaja ja koko maailman markkinoiden neljäs

Strategia: Kasvun kiihdyttäminen

Kilpailijat: Stora Enso on merkittävä maailmanlaajuinen toimija puutuotteiden alalla. Wood Products -divisioona kilpailee pääasiassa paikallisten rakennus- ja sisustusmateriaalien valmistajien, sahayritysten ja puuteollisuusyritysten kanssa.

Forest

Forest divisioona luo arvoa vastuullisella metsänhoidolla, kilpailukykyisellä puunhankinnalla ja innovaatioilla. Metsät ovat Stora Enson uusiutuvien ratkaisujen tarjonnan perusta. Divisioonaan kuuluvat Stora Enson metsäomaisuus Ruotsissa ja 41 prosentin osuus Tornatorista, jonka metsät sijaitsevat pääosin Suomessa. Divisioona vastaa myös puunhankinnasta Pohjoismaiden, Baltian ja Venäjän toiminnoille sekä yritysasiakkaille. Stora Enso on yksi maailman suurimmista yksityisistä metsänomistajista.

Paper

Stora Enso on yksi Euroopan suurimmista paperinvalmistajista. Sillä on vakiintunut asiakaskunta ja laaja tuotevalikoima painetun viestinnän tarpeisiin ja toimistokäyttöön. Asiakkaat hyötyvät Stora Enson kierrätys‑ ja ensikuidusta valmistettujen paperien valikoimasta, teknisestä ja tuotannollisesta asiantuntemuksesta, vastuullisuusosaamisesta sekä laajasta tehdas‑ ja asiakaspalvelukeskusverkostosta.

Markkinat: Markkina-asema laskussa: Euroopan markkinoiden kolmas 

Strategia: Kassavirran maksimoiminen

Kilpailijat: Paper-divisioona kilpailee muiden merkittävien eurooppalaisten ja maailmanlaajuisten paperinvalmistajien kanssa, joita ovat UPM, Sappi ja Mondi. Kilpailu koskee tuotelaatuja ja valikoimaa sekä toiminnan tehokkuutta ja vastuullisuutta.

Oikotiet