Kulkuluvat

Miten voimme auttaa?

Haluatko tietää lisää Stora Ensosta?

Miten voimme auttaa?

Lähetä meille viesti
Etsi yhteystietoja täällä
Löydä yhteystieto
Hae töihin Stora Ensoon
Löydä työpaikka

Tältä sivustolta löydät tietoa kulkulupien hakemisesta tehdasalueelle.

Työvoiman ilmoittautumiskäytäntö ja tilaajavastuu

1. Yritystarkastus ja ilmoittaminen

Toimittajan ja toimittajan alihankkijoiden tilaajavastuukelpoisuus tarkastetaan hankinnan yhteydessä toimittamalla tilaajavastuuasiakirjat Stora Ensolle. Ilmoittaminen tehdään sähköisesti Site Manager toiminnanohjausjärjestelmään.

- Yritys saa ilmoittautumistunnukset järjestelmään hankinnan yhteydessä, mikäli yrityksellä ei niitä entuudestaan ole.
- Ilmoita yrityksesi ja alihankkijasi osoitteessa https://app.zeroni.fi

Yrityksen on varauduttava todistamaan tilaajavastuukelpoisuutensa esittämällä:

1. Selvitys merkinnästä ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja arvonlisäverovelvollisten rekisteriin
2. Kaupparekisteriote
3. Veronmaksuasioita koskeva selvitys
4. Todistus työntekijän eläkevakuutuksen ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty
5. Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista
6. Selvitys työterveyshuollon järjestämisestä yhdessä suomalaisen työterveyspalvelutarjoajan kanssa
7. Todistus lakisääteisen tapaturmavakuutuksen ottamisesta

Selvitykset tulee toimittaa suomen, ruotsin tai englanninkielisinä.

2. Henkilöilmoittaminen

Jokaisesta henkilöstä tulee tehdä työvoimailmoitus tarvittavin dokumentein.

- Ilmoita työvoima osoitteessa https://sitemanager. takamaki.fi
- Työvoimailmoitukset tulee olla tehty seuraavasti:
- Suomalaiset 7 pv ennen työn alkua
- Ulkomaalaiset 14 pv ennen työn alkua

Yrityksen on varauduttava ilmoittamaan käyttämästään työvoimasta:

Suomalainen työvoima:
1. Etu- ja sukunimi, veronumero, syntymäaika/sotu, puhelinnumero, yhteyshenkilö, kansalaisuus, työsuhteen laatu, alihankintaketju, yritys ja yrityksen yhteyshenkilö
2. Rakennustyömaiden vaatimusten mukainen henkilökortti (valokuva, nimi, veronumero, palkanmaksavan yrityksen nimi, y-tunnus)

Ulkomaalainen työvoima:

1. Etu- ja sukunimi, veronumero, syntymäaika/sotu, puhelinnumero, yhteyshenkilö, kansalaisuus, työsuhteen laatu, alihankintaketju, yritys ja yrityksen yhteyshenkilö
2. Osoite kotimaassa
3. EU- ja ETA-maiden kansalaiset:
- Passin tai muun matkustusasiakirjan kopio
- Todistus eläke- ja tapaturmavakuutuksesta (A1/ E101) tai todistus tapaturmavakuuttamisesta Suomessa
- Rakennustyömaiden vaatimusten mukaisen henkilökortin kopio
4. Muut kuin EU- ja ETA-maiden kansalaiset:
- Passin tai muun matkustusasiakirjan kopio
- Todistus eläke- ja tapaturmavakuutuksesta (A1/ E101) tai todistus tapaturmavakuuttamisesta Suomessa
- Työluvan/viisumin kopio
- Rakennustyömaiden vaatimusten mukainen henkilökortti
5. Henkilön yhteyshenkilö Suomessa ja yhteystiedot

3. Huolehdi, että yhteyshenkilösi tehtaalla on tietoinen ja hyväksyy lupapyynnöt ajoissa.

4. Tarkastusviesti

Voit noutaa kulkutunnisteen kun saat ilmoituksen, että henkilötarkastus on kunnossa.

- Jokaisen työntekijän tulee noutaa kulkutunniste henkilökohtaisesti.
- Kulkutunnistetta noudettaessa on varauduttava henkilöllisyyden varmistukseen ja yrityksen henkilökortin esittämiseen.

Pätevyysvaatimukset

Peruspätevyydet:

- Voimassa oleva työturvallisuuskortti
- Voimassa oleva alkusammutuspätevyys (vaaditaan kaikilta tehdasalueella työskenteleviltä)
- Kuvallinen henkilökortti suomalaisella veronumerolla
- Voimassa olevat turvallisuusperehdytykset (voimassa 2 v.)
- Tulitöiden tekijöillä ja vartijoilla voimassa oleva tulityökortti
- EU:n ulkopuolelta tulevilla työntekijöillä työlupa
- Henkilönostinten ja trukkien käyttäjillä työnantajan antama kirjallinen käyttölupa ja laitteen haltijan lupa käyttää kyseistä laitetta
- Muut pätevyydet tehtävän työn mukaan

Työluvat:

Jokaiselle työlle täytyy olla työlupa ennen työn aloitusta, Luvan saa erikseen määritellyistä paikoista Stora Enson valtuuttamalta henkilöltä.

Lupatyypit:

- Ajoneuvonosturin pystytyslupa
- ATEX-työlupa
- Laiteperehdytys ja lainauslupa
- Maankaivuulupa
- Säiliötyölupa
- Tulityölupa
- Työlupa

Sosiaalitilat

Vapaita sosiaalitiloja voi kysyä seuraavilta henkilöiltä:

Oikotiet