Siisteys ja järjestys

Siisteys ja järjestys ovat turvallisen työn edellytyksiä. Töiden valmistuttua urakoitsijoiden on poistettava työpaikalta kaikki tilapäiset rakennelmat ja telineet, asennustarvikkeet ja jätteet sekä jätettävä alue turvalliseen tilaan.

Jätehuolto:

Työnsuorittaja vastaa jätteiden lajittelusta ja niiden toimittamisesta keräilypisteisiin. Työ on valmis kun työpisteen loppusiivous on suoritettu.
Vaaralliset jätteet tulee kerätä pois muusta materiaalista, etteivät ne aiheita turvallisuusriskiä ja muun materiaalin pilaantumista hyödyttömäksi. Porauksista yms töistä aiheutuvat metallilastut on poistettava imuroimalla tuoteturvallisuuden varmistamiseksi.

Materiaalina hyödyntämiskelpoinen jäte:

 • paperi
 • puhdas pahvi
 • metallit
 • lasi

Energiahyödynnettävä materiaali:

 • puhdas energiajae
 • energiajae

Muut jakeet:

 • biojäte

Kaatopaikkajakeet:

 • tavara, joka ei kelpaa edellisiin

Ongelmajätteet eritellään, merkitään ja pakataan asianmukaisesti sekä huolellisesti.

Miksi lajittelu kannattaa?

 • Väärässä paikassa olevat jätteet voivat aiheuttaa kemiallisia reaktioita
 • Säästää ympäristöä
 • Materiaalia voidaan hyödyntää uudelleen
 • Jätteestä voidaan jalostaa energiaa
 • On taloudellisesti järkevää