Pakkauskartongin valmistus Oulussa

Oulun tehdas muunnetaan kartonkitehtaaksi

Stora Enso investoi noin 350 miljoonaa euroa Oulun paperitehtaan muuntamiseen pakkauskartonkitehtaaksi. Investointi sisältää paperikone 7 tuotantosuunnan muutoksen korkealaatuista ensikuitupohjaista aaltopahvin pintakartonkia (kraftlaineria) valmistavaksi koneeksi.

Tuotanto muunnetulla koneella käynnistyy suunnitelman mukaan vuoden 2020 loppuun mennessä.
”Oulun tehtaan tuotantosuunnan muutos auttaa Stora Ensoa vahvistamaan asemaansa kasvavilla pakkausmarkkinoilla. Se on myös merkittävä askel yhtiön muutosmatkalla. Olemme jo aiemmin toteuttaneet onnistuneesti ison muunnoshankkeen Varkauden tehtaalla, jossa yksi paperikone muutettiin tuottamaan kraftlaineria”, toteaa Stora Enson toimitusjohtaja Karl-Henrik Sundström.

Investointiin kuuluu uusi ensikuitupohjaista (sekä ruskeaa että valkoista) kraftlaineria valmistava maailmanluokan tuotantolinja, jonka vuosituotantokapasiteetti on 450 000 tonnia, sellutehtaan ja kuivauskoneen uudistaminen ruskean sellun valmistukseen sekä investointeja, joilla pienennetään tehtaan ympäristövaikutuksia.
Oulun tehdas työllistää tuotantosuunnan muutoksen jälkeen suoraan noin 180 henkilöä. Puun kulutus tehtaassa kasvaa 0,5 miljoonaa kuutiometriä 2,4 miljoonaan kuutiometriin vuodessa. Puu hankitaan pääasiassa yksityisiltä metsänomistajilta Pohjois-Suomesta.

Muutoksella on vaikutuksia lähiympäristöön

Tehdasalueen rakennusten purkutyöt

Uudisrakennukset edellyttävät paalutuksia

Hakesiilot muuttavat maisemaa ja vähentävät melua

Projektin aikana liikenne lisääntyy ja tehtaalle saapuu erikoiskuljetuksia

Jätevesien käsittely

Hajukaasujen käsittely

Tehtaalla käsiteltävät kemikaalit