Liikkuminen tehdasalueella

Ohjeita ajoneuvolla liikkumiseen tehdasalueella:

1. Ajoneuvoliikenne tehdasalueella pyritään minimoimaan, johtuen alueella toimivasta raskaasta liikenteestä.

2. Yleinen nopeusrajoitus tehdasalueella on 30 km/h.

3. Alueella liikuttaessa on huomioitava yleiset liikennesäännöt:

- kevyt liikenne (jalankulkijat, pyörilijät, autot)
- raskas liikenne (hakerekat, kemikaalikuljetukset, sellukuljetukset)
- junaliikenne (puu- ja selluvaunut)
- työkoneliikenne
- kunnossapito- ja huoltoliikenne

4. Stora Enso ei vastaa ajoneuvoille alueella sattuneista vahingoista