Liikkuminen tehdasalueella

Ohjeita ajoneuvolla liikkumiseen tehdasalueella:


1. Ajoneuvoliikenne tehdasalueella pyritään minimoimaan, johtuen alueella toimivasta raskaasta liikenteestä.

2. Yleinen nopeusrajoitus tehdasalueella on 30 km/h.

3. Alueella liikuttaessa on huomioitava yleiset liikennesäännöt:

 • kevyt liikenne (jalankulkijat, pyöräilijät, autot)
 • raskas liikenne (hakerekat, kemikaalikuljetukset, sellukuljetukset)
 • junaliikenne (puu- ja selluvaunut)
 • työkoneliikenne
 • kunnossapito- ja huoltoliikenne

4. Stora Enso ei vastaa ajoneuvoille alueella sattuneista vahingoista.

 

Tehdasalueen liikenne, kulkureitit, pysäköinti ja ajoneuvoluvat

 

Ajoneuvoluvat anotaan etukäteen

 

Ajolupien hakemiseen toimittajien on toimitettava erillinen lomake täytettynä työvoimakoordinaattorille Kari Huuskolle sähköpostitse kari.huusko@storaenso.com ennen seisokkia.

 • Ajoneuvoja ei lisätä Site Manageriin.
 • Ajoneuvotarve perusteluineen sekä yhteystietoineen ilmoitettava erillisellä kaavakkeella.
 • Kaavake löytyy Site Managerista seisokkityömaan tiedostoista.
 • Pääportin turvallisuusvalvojat eivät lisää kulkuluvalle ajoneuvolupia.
 • Hyväksytyt ajoneuvoluvat noudettava tehtaan pääportin turvallisuusvalvomosta turvallisuusvalvomon aukioloaikoina.
 • Ajolupa oltava aina ajoneuvossa näkyvällä paikalla

   

 • Tehtaalla on huomattavasti kulkuesteitä ja parkkipaikkoja rajoitetusti.
 • Ajoneuvojen väärinkäyttö ja pysäköintirikkomukset johtavat ajoneuvoluvan mitätöintiin.
 • Pysäköinti sallittu ainoastaan merkityille pysäköintipaikoille!
 • Pitkäaikainen pysäköinti tehdasalueella kielletty!
 • Jalankulkureiteille, kulku-/haalausovien sekä muuntajien ja sähkötilojen eteen pysäköinti ehdottomasti kielletty!

 

Noudattakaa varovaisuutta, opas- ja liikennemerkkejä ja välttäkää turhaa liikennöintiä seisokin aikana.

Yleinen nopeusrajoitus tehdasalueella on 30 km/h, ellei liikennemerkillä toisin osoiteta. Alueella suoritetaan nopeus- ja puhallusvalvontaa. Ajoneuvoissa on aina käytettävä turvavyötä!

 

Pysäköinti

 

Tehdasalueen ulkopuolella

 • Oma henkilökunta (Stora Enso ml. Efora) pysäköivät ajoneuvonsa P1, P4 pysäköintialueille tai Muukanniemeen.
 • Urakoitsijoille/toimittajille varataan tilaa Sunilantien varteen (pysäköintialue). Lisäksi voi pysäköidä pääportin P1 alueelle ja Muukanniemeen.

 

Tehdasalueella

 • Pysäköinti sallittu merkityissä pysäköintipaikoissa.
 • Pitkäaikainen pysäköinti tehdasalueella kielletty.
 • Pysäköinti ehdottomasti kielletty ovien, kulkuteiden, muuntajien sekä sähkötilojen edustoilla.
 • Nostureille ja pesuautoille varataan erillispysäköintitilaa lähettämön tienlaidasta (kts. aluevarauskartta)

 

 

Kartat pysäköintiä varten

 

 

P1 pääportin vieressä ja 2 kpl Sunilantien varressa noin 300 m päässä pääportilta.

 

 

 

 

 

Muukanniemi ja sieltä kävelyreitti tehdasalueelle.

 

 

 

 

 

 

 Pesuautoille ja ajoneuvonostureille varattu alue

 

 

 

  

 

Tehtaalle ajaminen aamun ruuhka-aikana

 • Pysäköintialueen jälkeen siirrytään Sunilantien reunaan kahteen jonoon. Liikenteenohjaaja päästää vuoronperään jonoista auton portille.
 • Sunilantien varsinainen ajokaista jätetään vapaaksi muulle liikenteelle mm. pelastusajoneuvoille.
 • Ruuhka-aikojen ulkopuolella Sunilantietä voi ajaa suoraan portille.
 • Jalankulkijoille on oma kulkutie.

 

 

 

 • On hyvä muistaa laittaa ajolupa ajoneuvon kojelaudalle, jos on ajolupa tehdasalueelle tai olet menossa tehdasalueen ulkopuolisille pysäköintipaikoille. Näin liikenteenohjaaja tietää päästää ajamaan oikeaa kaistaa pitkin.