Liikkuminen tehdasalueella

Ohjeita ajoneuvolla liikkumiseen tehdasalueella

1. Ajoneuvoliikenne tehdasalueella pyritään minimoimaan, johtuen alueella toimivasta raksaasta liikenteestä.

2. Yleinen nopeusrajoitus tehdasalueella on 30 km/h. Poikkeavat nopeusrajoitukset on osoitettu liikennemerkein.

3. Alueella liikuttaessa on huomioitava yleiset liikennesäännöt:

- kevyt liikenne (jalankulkijat, pyöräilijät, autot)

- raskas liikenne (hakerekat, kemikaalikuljetukset, sellukuljetukset)

- junaliikenne (puu- ja selluvaunut)

- työkoneliikenne

- kunnossapito- ja huoltoliikenne

- varastoalueilla liikkuvissa ajoneuvoissa tulee olla vilkkuvalo

- pysäköiminen on sallittu ainoastaan merkityillä paikoilla

4. Stora Enso ei vastaa ajoneuvoille alueella sattuneista vahingoista