Turvallisuus

Miten voimme auttaa?

Haluatko tietää lisää Stora Ensosta?

Miten voimme auttaa?

Lähetä meille viesti
Etsi yhteystietoja täällä
Löydä yhteystieto
Hae töihin Stora Ensoon
Löydä työpaikka

Tältä sivulta löydät turvallisuuteen liittyviä asioita, joista jokaisen tulee olla tietoinen. Noudata aina sinulle annettuja turvallisuusohjeita.

8 hengenpelastavaa sääntöä

1. Käytä aina turvavyötä.
2. Älä koskaan ylitä nopeusrajoituksia tai käytä matkapuhelinta ilman hands-free laitetta.
3. Älä koskaan aja tai tee töitä alkoholin vaikutuksen alaisena.
4. Muista aina voimassa oleva työlupa, kun sitä tarvitaan
5. Käytä aina henkilösuojaimia, kun työskentelet korkealla
6. Varmista aina, että energiansyöttö on eristetty ennen työn aloittamista
7. Älä koskaan ohita tai jätä huomioimatta kriittisiä turvacarusteita.
8. Älä kävele tai seiso käytössä olevan liikkuvan koneen lähellä.

 

Pictogram of safety west

Turvallisuus

Turvallisuustavoitteet:

• Kaikessa tekemisessä on tavoitteena nolla tapaturmaa
• Yksi turvallisuushavainto/henkilö myös palvelutoimittajat
• Vaativista nostotöistä edellytetään nostosuunnitelma ja aina ajoneuvonosturin pystytystarkastus
• Työlupa jokaisesta työstä
• Työn kirjallinen vaaranarviointi on tehty ennen työn aloit- tamista, ja sen on oltava mukana työtä suoritettaessa
• Seisokissa turvakierrokset on aikataulutettu etukäteen ja toteutettu aikataulun mukaisesti. Seuranta seisokkipalavereissa
• Investointi- ja suurkorjaustöissä työn pääurakoitsija laatii kirjallisen, työkohteen vaarojen kuvauksen sisältävän, turvallisuussunnitelman

 

Toistuvista turvallisuuslaiminlyönneistä seuraa henkilön poistaminen tehdasalueelta vuoden ajaksi.

 

Turvallisuushenkilöstö:

 • Camilla Ahlblad, Työturvallisuuspäällikkö, Stora Enso, p. +358 40 549 8427 
 • Sami Kortelainen, Tehdaspalvelupäällikkö, Stora Enso, p. +358 2046 34510

Turvallisuuskoulutus

Tehdasalueella työskentelyn edellytyksenä on, että olet suorittanut:


• työturvallisuuskortin
• Stora Enson yleisen turvainfon
• Veitsiluodon tehtaiden paikallisen turvainfon
• osastokohtaisen turvainfon

Voit suorittaa Stora Enson yleisen ja Veitsiluodon tehtaiden paikallisen turvainfon osoitteessa: http://elearning.fi/storaenso/turvainfo/

Salasana molempiin infoihin: sesafety

Yleisen turvainfon suorittaminen kestää noin tunnin. Paikallisen turvainfon suorittaminen kestää noin 15 min. Molemmat infot on suoritettava yhtäjaksoisesti, jotta suoritukset tallentuvat. Yleinen turvainfo on voimassa 2 vuotta, paikallinen yhden vuoden.

Osastokohtainen turvainfo suoritetaan tehtaalla paikan päällä.

Henkilösuojaimet

Aina tehtaalla työskenneltäessä:

 • kypärä
 • suojalasit (tarvittaessa umpinainen malli), myös ulkona liikuttaessa
 • suojakäsineet
 • kuulosuojaimet
 • turvajalkineet
 • näkyvä suojavaatetus EN 471-2 (liikuttaessa ulkoalueilla tai varastossa)
 • pitkähihainen työasu

Suojavaatetus tilanteen mukaan.

Kemikaalien, kemikaaliputkistojen ja -laitteistojen käsittelyssä on käytettävä kokokasvosuojaa sekä noudatettava käyttöturvallisuustiedotteen ohjeita.

Perustyöasu kunnossapito-, huolto- ja asennustöissä on työtakki ja/tai pitkähihainen työpaita sekä housut, avohaalariyhdistelmäasu tai umpihaalari. Suojavaate on oltava puettuna siten, että asu peittää ylä- ja alavartalon, kaulan, käsivarret ja jalat.

Henkilönostinta käytettäessä on putoamissuojaimet oltava päällepuettuna ja turvaköysi kytkettynä putoamisen estämiseksi.

Jätevedenpuhdistamolla on käytettävä vähintään FFP3-luokan hengityssuojainta.

Kaasuvaarallisissa töissä käytettävä kokonaamaria ABEK-P3 suodattimella.

Hitsauskypärää käytettävä hitsaustöissä, sekä ruostumattoman teräksen hitsaustyössä käytettävä lisäksi AINA raitisilmasuodattimellista hengityssuojainta.

Pitoisuusmittaria on pidettävä mukana kaikissa suljetuissa tiloissa liikuttaessa, sekä työn luonteen sitä vaatiessa myös muissa  töissä.

 

HUOM! Erityiset pakolliset suojavarusteet:

 • hengityssuojain jätevedenkäsittelyn alueella
 • happimittari säiliöissä tai muissa suljetuissa tiloissa työskenneltäessä
 • vähintään yksi klooridioksidimittari / työryhmä valkaisuasemalla työskenneltäessä
 • vähintään yksi rikkivetymittari / työryhmä kun työskennellään:
  - jätevedenkäsittelyn alueella
  - haketerminaalin alueella
  - sellutehtaan keittämöllä tai lajittamolla
  - haihduttamo-osastoilla

 

Nostot ja apuvälineet

 • Erikoisnostoihin on oltava kirjalliset nostosuunnitelmat tehty
 • Ajoneuvonostureiden kirjalliset käyttöönottotarkastukset on oltava tehty
 • Henkilönostinten päivittäiset käyttöönottotarkastukset tekee henkilönostinta käyttävän yrityksen työnjohto, työnsuorittajan työnantajan valvonnassa.Tarkastukset kirjataan ylös esim. muistivihkoon, jotta se voidaan tarvittaessa todistaa tehdyksi ennen käyttöönottoa.
 • Henkilönostinta käyttävän yrityksen työnjohto myöntää työntekijöilleen luvat käyttää henkilönostinta. Lupa kirjataan ylös esim. muistivihkoon, jotta luvan myöntäminen voidaan tarvittaessa todistaa tehdyksi
 • Nostoapuvälineiden on oltava kunnossa ja tarkastukset tehty

Työtelineet

 • Rakennetaan vain rakentamisen turvallisuusmääräysten mukaisia telineitä, kuten porrasaskelmanousutie: VNa 205/2009, 11. luku (katso: 64 §) ja 12- luku (katso: 67 §)
 • Käyttöönottotarkastetusta telineestä tulee löytyä allekirjoitettu telinekortti
 • Käyttöönottotarkastuksen suorittaa telineen rakentaja ja telineen tilaaja tai heidän edustajansa
 • Korkealla tehtävät työt tehdään sopivan telineen tai henkilönostimen avulla. Nojatikkaita ei saa käyttää työskentelyalustana.
 • A-tikkaita ei saa käyttää mikäli työsuorite edellyttää sähkötyökalujen tai voimankäyttöä edellyttävien työkalujen käyttöä.
 • Ennen A-tikkaiden käyttöä on varmistettava, että tikkaiden jalat lepäävät painumattomalla ja tasaisella alustalla.

Työalueen rajaaminen:

Nostotöissä, henkilönostintöissä ja muissa rajaamista vaativissa töissä tulee olla riittävät työmaa-aluerajaukset. Toimittajien tulee varustautua musta-keltaisella merkintänauhalla. Rajatulla alueella työskentelevän yrityksen tiedot tulee ilmetä rajaukseen kiinnitettävästä yhteystietolomakkeessa

Varautuminen poikkeustilanteeseen

Tapaturma:

 • Toimittajalla on oltava työmaalla riittävästi omia ensiapuvälineitä ja ensiapukoulutettuja henkilöitä
 • Tarvittaessa myös verstailla ja valvomoissa on ensiapuvälineitä
 • Työmaan aloituksessa on tutustuttava alueen hätäsuihkuihin ja silmienhuuhtelupisteisiin

Tulipalo:

 • Tulityönsuorittajilla on oltava mukanaan vähimmäisalkusammutuskaluston ja suojausvälineiden lisäksivähintään yksi 25–39 mm / 20 m paloletku 2” kynsiliittimellä ja siihen sopiva suihkuputki.

Kaasuvaara:

 • Toimittaja tuo työmaalle tarvittavat henkilönsuojaimet ja pitoisuusmittarit
 • Työmaan aloituksessa on tutustuttava alueen palo- ja pelastusohjeisiin sekä defibrillaattorien sijaintiin tehdasalueella
 • Käy etukäteen läpi avun hälyttäminen ja suojapaikat. Hätätilanteessa aina soitto 112:een.

 

Vahingoista ja turvallisuushavainnoista tulee aina ilmoittaa töidenvalvojalle.

 

Vaaralliset kemikaalit tehdasalueella


Hätäpuhelu

Yleinen hätänumero 112

Hälytystä tehdessäsi, kerro:

- kuka olet
- mitä on tapahtunut
- missä on tapahtunut
- onko ihmisiä vaarassa

Oikotiet