Digitalisaatio Stora Ensossa

Stora Enson digitalisaatiokehityksen tavoitteena on luoda kilpailuetua hyödyntämällä uusien teknologioiden ja trendien tuomat mahdollisuudet.

Strategiset painopistealueet Stora Enson digitalisaatiossa

Digital Customer Experience, New Business Models, Smart Operations, Transparent Supply Chain, ohjelmistorobotiikka, ja älykkäät prosessit ovat keskeisiä painopistealueita mahdollistamassa liikevaihdon ja sisäisen tehokkuuden kasvua.

Stora Enso on edennyt teknologisessa kehityksessä merkittävästi ottaen käyttöön uusia teknologioita, kuten tekoälyä (AI), lisättyä todellisuutta (AR), blockchain-teknologiaan pohjautuvia ratkaisuja ja paljon muuta.

  

Illustration of Digitalisation approach

 

Digitaalista kulttuuria ja ajattelutapaa edistämässä

Yhtä tärkeää kuin organisaatiolle on kehittää ja ylläpitää vahvaa teknistä osaamista uusien teknologioiden hyödyntämiseksi, on luoda vahva innovoinnin ja kokeilemisen kulttuuri. Tämä kulkee käsi kädessä ylimmän johdon sitoutumisen kanssa innovointiin ja ympäristöön, joka sallii myös epäonnistumiset oppimisen mahdollistamiseksi. Samoin koemme tärkeäksi koko organisaation osallistamisen kehitykseen sekä oppiaksemme uusien teknologioiden tuomista mahdollisuuksista että sopeutuaksemme uusiin tapoihin työskennellä.

Digitaalisen muutoksen ja kulttuurin mahdollistaminen

Tukeakseen digitaalisen muutoksen mahdollistavaa kulttuuria Stora Enso vie systemaattisesti eteenpäin useita ohjelmia. Digitalisation Fund, 10 M€ vuosittain, mahdollistaa uusien ideoiden kokeilemisen. Combient Foundry takaa Stora Ensolle pääsyn yhteistyöhön johtavien startup-yritysten kanssa maailmanlaajuisesti. Sisäinen Digital Learning Academy tarjoaa kaikille 26 000 työntekijälle mahdollisuuden oppia uusien teknologioiden perusteet.

Yksi esimerkki digitaalisen muutoksen mahdollistamisesta on Stora Enso Design System - kirjasto, joka sisältää ennalta laadittuja ja ohjelmoituja web-komponentteja web- ja mobiilisovellusten suunnittelun ja kehityksen vauhdittamiseksi.

Blogi

Videot (In English)

Wood yard inventory

Warehouse Anti-collision solution

Detailed forest information