Göran Sandberg

Göran Sandberg

1955

Stora Enson hallituksen jäsen huhtikuusta 2017 lähtien. Vastuullisuus- ja yritysetiikkavaliokunnan jäsen huhtikuusta 2017 lähtien. 

Riippumaton yhtiöstä mutta ei sen merkittävistä osakkeenomistajista johtuen asemastaan FAM AB:n omistajatahossa.

Ansioluettelo

Hallituksen jäsen Marcus Wallenberg Foundation for Promoting Scientific Research in the Forest Industry -säätiössä sekä Wallenberg Foundations AB -yhtiössä. Kasvibiologian professori Ruotsin maataloustieteen yliopistossa ja Uumajan yliopistossa. Toiminnallinen hallituksen jäsen Knut ja Alice Wallenbergin säätiössä sekä Marianne ja Marcus Wallenbergin säätiössä. Jäsenenä myös Kungliga Vetenskapsakademien, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien sekä Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien -akatemioissa. Hän on aiemmin toiminut myös Uumajan yliopiston rehtorina 2005–2010, Umeå Plant Science Centerin puheenjohtajana 1996–2004 ja SciLifeLab Swedenin puheenjohtajana 2013–2016, minkä lisäksi hän on toiminut myös hallituksen jäsenenä Human Protein Atlas -projektissa sekä Wallenberg Wood Science Centerissä.  
   

 

Koulutus

Ph.D.

Muut hallituksen jäsenet