Turvallinen työympäristö luodaan yhdessä!

Julkaistu 20 marraskuuta 2020
Viides turvallisuuskilpailu palvelutoimittajillemme ja päätösseminaarissa saadun palautteen pohjalta se koetaan tärkeäksi. Tätä perinnettä ei saa katkaista.

Korona sekoitti pakkaa monella tapaa vuoden aikana ja tämäkin tilaisuus siirrettiin fyysisestä tapaamisesta verkkoon. Sen lisäksi vuosiseisokkien yhteydessä jokaisella tehtaalla toteutettiin paljon järjestelyitä sen eteen, että toiminta oli turvallista. Ohjeita ja vaatimuksia oli paljon myös toimittajien suuntaan.

– Haluan tässä yhteydessä kiittää palvelutoimittajiamme vastuullisesta ja turvallisesta työskentelystä yhteisellä työmaalla vuosihuoltoseisokkien yhteydessä. Onnistuimme viemään ne hyvin läpi tässä haasteellisessa tilanteessa, sanoi Stora Enson talousjohtaja ja Eforan hallituksen puheenjohtaja Seppo Parvi.

Pidetään huolta toisistamme!

Turvallisuusseminaari pidettiin tänä vuonna Stora Enson turvallisuusviikolla, jonka teemana on ”Pidetään huolta toisistamme”. Tärkein tavoite koko konsernissa on, että jokainen tehdasalueella työskentelevä pääsee joka päivä terveenä kotiin.

Turvallisuushavainnot, vaaranarvioinnit ennen työn aloittamista ja toisten huomioiminen työmaalla on ensiarvoisen tärkeää. Lisäksi meidän on puututtava myös toisten toimintaan ja yhdessä kehitettävä turvallisuutta. Toimi oikein ja johda ovat arvoja, jotka korostuvat turvallisuusjohtamisessa.

– Puuttuminen on välittämistä ja tämän toivon jokaisen ottavan vakavasti. Jos me voimme välttää vakavan onnettomuuden puuttumalla turvattomaan tekemiseen, tehdään se, kannusti toimitusjohtaja Pekka Ruutu.

… ja voittaja on …

Turvallisuuskilpailun kriteerit ovat pysyneet samoina, jotta jatkuvuus ja vertailtavuus säilyy. Ilahduttavaa oli, että kokonaisuutena tulosten keskiarvo kaikkien kilpailuun osallistujien osalta oli noussut 40%. Tämän vuoden arviointikriteereinä olivat vuoden 2019 LTI- ja TRI-luvut, yhteiseltä työpaikalta raportoidut turvallisuushavainnot, HSEQ-auditoinnin, rahallinen panostus turvallisuuteen sekä vuoden 2020 toimittaja- ja seisokkiarvioinnin tulos.

Voittaja vaihtui ja saimme neljännen eri palvelutoimittajan kärkipaikalle. Tänä vuonna parhaimman tuloksen saavutti Andritz Oy ja he saavat palkintopokaalin vuodeksi. Voittopuheen pitäneen Business Area QHSE Manager Pulp & Paper Service Teemu Suurosen puheessa nousi monta kertaa esiin yhdessä tekeminen ja systemaattiset toimintatavat, turvallisuusasenne sekä jatkuva parantaminen.

– Tämä on erittäin tärkeä ja arvokas palaute meille, koska se tulee asiakkaaltamme. Me teemme jatkuvasti töitä turvallisuuden eteen ja omassa toimintaprosessissamme olemme miettineet turvallisuuteen liittyvät toimenpiteet jokaiselle vaiheelle, Suuroonen totesi alkuun.

– Turvallisuus kuitenkin kumpuaa yrityskulttuurista ja jokaisen siellä työskentelevän asenteesta sekä suunnitelmallisuudesta. Hyvin suunniteltu on turvallisesti ja tehokkaasti tehty, Suuronen päätti puheenvuoronsa.

Lue lisää