Eforan Leader-opiskelijat valmistuivat

Julkaistu 10 heinäkuuta 2020
Tänä keväänä saatiin jälleen Efora Leader -koulutus päätökseen, ja 23 eforalaista saivat johtamisen erikoisammattitutkintonsa valmiiksi. Keväällä 2019 alkanut koulutus on Eforan historian kolmas.

Verkostoituminen ja projektityöt ovat tärkeä osa koulutusta

Tutkinnot suoritetaan näyttötutkintoina omassa työssä, mutta sen lisäksi opiskelijat kokoontuvat säännöllisesti myös lähiopetuspäiville. Uuden oppimisen lisäksi iso lisäarvo onkin verkostoitumisella Eforan sisällä, kun eri paikkakunnilta ja eri tehtävistä tulevat opiskelijat kokoontuvat yhteen. Opetuksen lisäksi lähipäiviin kuuluukin myös hyviä keskusteluita.

– Ihan mahtavaa huomata, miten oivalluksia tulee, kun ryhmässä keskustellaan avoimesti, pohditaan ja nostetaan asioita esiin, kommentoi Leader-koulutukseen sekä aiemmin opiskelijana että nyt johtoryhmän jäsenenä osallistunut vt. talousjohtaja Reetta Ikonen.

Iso osa koulutusta on myös projektityöt, jotka liittyvät opiskelijoiden omaan työhön. Tavoite on projektien kautta toteuttaa koulutuksen oppeja käytännössä ja tuoda uutta osaamista omaan työhön. Opiskelijoille työ tarjoaa tilaisuuden syventyä valitsemaansa aiheeseen perusteellisesti, ja yritykselle se tuo monta hyödyllistä kehittämisprojektia.

Siinä missä muutkin opiskelijat, myös leaderiläiset saivat oman osansa korona haasteista tänä keväänä. Sekä projektitöiden esittely että viimeisimmät lähiopetuspäivät siirrettiin virtuaalisiksi, jotta kontakteja voitiin välttää. Etäopetuksestakin Teamsin kautta onneksi selvitittiin, ja 23 uutta leaderiä valmistui loppukeväästä.

Leaderiläiset ovat avainhenkilöitä

Opiskelijoiden lisäksi myös Eforan johtoryhmän jäsenillä on ollut vakiintunut rooli lähijaksoilla. Heidän osallistumisensa koulutukseen onkin ollut mielenkiintoinen lisä. Johtoryhmän jäsenet ovat mukana lähipäivissä, ja istuvat opiskelijoiden joukossa pöydissä sekä osallistuvat päivän aikana tehtäviin ryhmätöihin.

Johtoryhmän näkökulmasta leaderiläiset ovatkin avainhenkilöitä strategian lähettiläinä.

− Pidän koulutusta erittäin tärkeänä oppimispolkuna. Opiskelijoiden toteuttamat kehittämisprojektit ovat huikeita, näistä nousee ihan uusia tarkastelukulmia ja kehitysajatuksia. Johtoryhmän ja prosessien tehtävä on varmistaa, että näitä kehitysprojekteista nousseita nostoja viedään eteenpäin, Reetta toteaa.

Lue lisää